מהי אחריות האדם על מעשיו?

בס"ד,

"מעשיך יקרבוך" – מעשי האדם משפיעים על כל העולם כולו

אנחנו זוכות יחד להסתופף בתוך תיבת נוח יקרה מאין כמותה- זמן שבו כולנו יחד מרוכזות בעיקר, מדליקות בתוככן שלהבת קודש על מנת לזכות להינצל מהבלבול הנורא השורה בעולם סביבנו

מרוכזות בעיקר החיים- מה זה ריכוז? למה הוא מועיל? הריכוז מקדם לנו כל מטרה בחיים-הריכוז מועיל ללמידה, בלי הריכוז אי אפשר להקשיב כמו שצריך.

 לברך ברכות בריכוז לאט לאט יש לזה מעלה גדולה מאוד, כך הברכה מתקבלת בשמי מרום, ומשפיעה עליך שפע ברכות, אפילו כשאת אוכלת ומתרכזת באוכל כמה זה מועיל, את נהנית מהאוכל, ומגלה שאוכלת בדיוק כמה שאת צריכה

כשנברא האדם נאמר- "בצלם אלוקים ברא אותו"- בצלם אלוקים וכי לקב"ה יש צלם ודמות? כתוב בספרים הקדושים שבצלם אלוקים פירושו- עם כל הכוחות של הבריאה, לאדם ישנם כוחות מן החי- הרצון לחיות, כוחות מן הצומח- לצמוח לגדול, כוחות מן הדומם- לשתוק. האדם  הוא נזר הבריאה, כולם נבראו בשבילו, בשביל לשרתו.

 • לאדם ניתנו הרבה כלים– משמים לא נותנים מתנות, מחלקים משימות ולפי זה נותנים כלים
 • סיפור- הנחש שהציל ובזכות זה חזר בתשובה- מתוך "טובך יביעו" לפרשת בראשית (לבדוק הסיפור)- לא זו בלבד שלא נשך אותו, אלא גרם להצלה שלו, להבין שלכל דבר בעולם יש שליחות עבור האדם
 • לאחר שהאדם נברא- המלאכים עצמם נוכחו לראות כמה חכמתו של האדם גדולה משלהם- האדם נתן שמות לכל בעלי החיים , למשל- קרא לחמור כך כי הוא מחומר, "וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו", ולו עצמו הוא בחר את השם קרא אדם– ידע שיש בו חיסרון שהוא מאדמה- שיש בו נטיה לתאוות.
 • ומצד שני, שמו של אדם- אדם- מלשון"אדמה לעליון"-
 • אדם צריך לדעת את מעלתו הגדולה, צריך לחשוב ולשים לב לדעת איזו שליחות גדולה יש לו בעולם, וכך בכל יום מחדש לחשוב על כך
 • כל אדם צריך בכל יום להאיר במעשיו את הניצוץ המיוחד לו לאותו יום, ועם כל הניצוצות הללו שהאיר כל ימיו עולה לשמי מרום!- אוה"ח הקדוש.
 • v    ויחד עם זאת לדעת שיש בו חסרונות, שיש בו נטיה לתאוות, ולכן הוא צריך להיזהר, לבדוק את מעשיו
 • לדעת כמה אחריות יש למעשים שלו! לא רק על סביבתו הקרובה, אלא על כל העולם כולו
 • v   "ויהי האדם לנפש חיה"- "רוח ממללא"– התפארת של האדם- העיקר שבו- הדיבור- לכן האדם צריך להיזהר ביקר התפארת שלו- בדיבור שלו, לשים לב מה לדבר ומה לא, מתי לשתוק
 • בדור המבול- נענשו גם החיות עופות ובהמות למרות שלא היתה להם בחירה והנה כולם נעשו, כולם נמחו במבול היות ומעשי האדם שהשחית הם שהשפיעו
 • אפילו הארץ הושפעה – וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאָרֶץ וְהִנֵּה נִשְׁחָתָה כִּי הִשְׁחִית כָּל בָּשָׂר אֶת דרכו על הארץ"
 • ארצות, מקומות מושפעים ממעשי האדם- סיפור- הח"ח באחרית ימיו- ידעתי שמהדמעות הללו תצמח כאן תורה- רצה להגיע לכתובת
 • להבין שמעשי האדם משפיעים מאוד על כל העולם כולו, גם על דומם, לא רק במעשים שעושה בפרהסיא אלא גם אם בצנעה מתאווה למשהו

כך יצר הקב"ה את טבעו של עולם

 • וכך הצדיק משפיע על אחרים וגם להיפך רשע משפיע על אחרים-
 • סיפור – הח"ח באחרית ימיו חיפש כתובת של בית מסוים, הגיעו לכתובת המסוימת שביקש להגיע אליה והנה וראו שם בית כנסת- אמר להם החפץ חיים- ידעתי שמהבית הזה תצמח תורה גדולה מאוד! סיפר להם שלפני כ- 20 שנה היה במקום הזה בית פשוט, החפץ חיים ראה שם סבתא שישבה והתפללה בדמעות- אמר החפץ חיים ידעתי שמהדמעות האלה תצא תורה!
 • ואם אדם התקרב לעבודת השם וחזר בתשובה? כתוב במסכת יומא פרק ו' "יחיד שעשה תשובה- מוחלים לו ולעולם כולו"– מדוע לעולם כולו? כיון שאותו יחיד שעשה תשובה, השפיע כל כך על העולם כולו עד כדי כך, שעכשיו הפסיקו לחטוא בזכותו!
 • אדם רוצה עם כל הכוחות שלו לשלוט על החיים שלו יש לו כל כך הרבה כוחות ובכל זאת מתי ירגיש שליטה אמיתית, שליטה טובה על המעשים שלו?
 • דוקא כאשר הוא מנהל את החיים שלו ברוגע, דוקא כאשר הוא שולט על פיו כך שולט על המחשבות שלו, שולט על היצרים שלו. ברגע הראשון אדם רוצה לענות למי שמעליב אותו, ואם הוא מתגבר, מצליח לשלוט על היצר הזה שקורא לו לדבר, לענות, להשיב מנה אחת אפיים.
 • מיהודי דורשים יותר- לאברהם אבינו עליו השלום נאמר- "צא מהאיצטגנינות שלך"- יהודי אתה מעל המזל, לכן דורשים ממך לעשות עוד.
 • מה דורשים ממך, אישה יקרה בת מלך? לפני שאת עושה משהו, לפני שאת מדברת דיבור כלשהוא, לחשוב היטב, להתרכז, לשים לב האם זה אכן רצון השם או לא, וככל שמתרגלים זאת פעם אחר פעם, בסוף מצליחים-
 • כי ליצר הרע תמיד יש תירוצים-
 • מספרים סיפור על אדם עשיר שכמה שביקשו ממנו לא היה מוכן לתת צדקה, פעם אחת בא אליו רב חשוב ואמר לו- תראה את השכן שלך, באיזו עליבות הוא חי, הוא זקוק לקצת עזרה, אולי תוכל לתת משלך קצת, כדי לעזור לו?
 • העשיר חשב קצת ואחר כך אמר- כבוד הרב, אני רוצה לתת לו אבל אני משאיר את זה לזמן יותר טוב- עוד מעט פורים- אני משאיר כסף בצד בשבילו כך יהיה לי די והותר לתת לו למצות מתנות לאביונים בהידור.
 • אנחנו שואפות, רוצות כל כך לעשות את רצון השם. לדבוק בדרך שהנחילו לנו אימותינו הקדושות! הן הלוא העניקו לנו כוחות איתנים, עוצמות אינספור, כדי שנוכל במעשינו להועיל. נלמד מאמותינו הקדושות איך לנצל את הכוחות הנפלאים שניתנו לנו על מנת לעשות מעשים טובים, לעשות את רצון השם בכל עת ובכל שעה.
 • רחל אמנו- הראתה עוצמה של ויתור, כוח של שתיקה והיא זו שנתנה לנו הורישה לנו בנותיה מורשה נפלאה מאין כמותה- את הכוח לוותר, את העוצמה לשתוק, להבליג
 • למה רחל שתקה? איך יכלה לוותר על כל העתיד שלה לבנות את חייה עם יעקב להוליד את שבטי י-ה, איך מסרה לאחותה את הסימנים? כי לא רצתה, לא היתה מוכנה בשום פנים ואופן שהכבוד של אחותה יפגע.
 • על ויתור ושתיקה זוכים בזכויות רבות, באותו רגע- יכולים לבקש ישועות ולקבל אותן
 • כל מעשה כזה של שתיקה ויתור נחקק לדורות- רק לה ד' שמע- "מנעי קולך מבכי… כי יש שכר לפעולתך"
 • v   "אמר ר' שמעון בן גמליאל- "כל ימי גדלתי בין חכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה" רחל בחרה בשתיקה, רחל תפסה בפלך השתיקה, עמד זרעה בשתיקה! מי הם זרעה?
 • בנה הקטן של רחל- בנימין- האבן שלו בחושן- היא הישפה- ולמה ישפה? יש פה- בנימין היה יודע ממכירת יוסף ושותק ואינו מגלה לאביו יעקב.
 • אסתר נבחרה להיות מלכה בבית אחשורוש ולמרות שמרדכי אינו נמצא איתה בארמון – "אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה כאשר ציוה אותה מרדכי", ובזכות זה הביאה גאולה לכל עם ישראל, בזכות השתיקה הזו שלה שלא אמרה את עמה ואת מולדתה, שלא גילתה שהיא יהודיה
 • שאול המלך היה גם הוא מזרעה של רחל- לא גילה לאף אחד שכבר שמואל פגש אותו ומשח אותו להיות מלך.
 • הרב גלינסקי- אומר בספרו "והגדת" לחומש "בראשית"- "לכולנו ידוע שברז שלא יכול להיסגר- הוא לא ברז אלא צינור. כזה ברז עדיף לאטום אותו, מאשר להשאיר אותו דולף.

לכן גם פה שלא יכול להיסגר, אינו נקרא פה, אלא משפך

האישה נבראה דברנית– לא יכולה רגע אחד בלי לדבר ולמרות זאת יכלה רחל לשתוק, כי שלטה על הדיבור שלה

 • אוה"ח הקדוש- לכן נברא קודם האדם ואח"כ אשתו ולא להיפך…כי היהודי מחונך לשליטה עצמית!
 • איך יכול לוותר איך יכול להבליג ולשתוק? אם הוא מבין שהוא לא מבין כלום, שאנחנו בבחינת "כגמול עלי אמו", כמו תינוק, אין לנו שכל להבין.
 • ר' חיים מבריסק אומר- "במקום שבו נגמרת ההבנה, שם מתחילה האמונה"
 • כי באמת אף פעם אנחנו לא מבינים ממש מה קורה בתוך ליבו, מה גרם לשני לנהוג כך.
 • יהי רצון שנזכה לקיים את הדברים, ושהקב"ה יתן לנו את הכוח לשלוט על מעשינו על דיבורינו על מנת שנזכה להשפיע אך טוב וחסד על העולם כולו!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

עוד מאמרים

שאל את הרב