דברי חיזוק מיוחדים לאור התקופה – והחי יתן אל לבו

והחי יתן אל לבו

במשנת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א (בעריכת המאורות)

אנו נמצאים בתקופה קשה בה מגיפת הקורונה ל"ע משתוללת ברחובות קריה בארץ הקודש ובכל העולם כולו. 
והנה, מתחילה חשבו רבים כי המגיפה לא תגיע לאיזור בו מתגוררים בני תורה ואלו הנקראים 'חרדים', אך בסופו של דבר מתברר למפרע בצורה ברורה ומוכחת ללא כל צל של ספק, כי כל המגיפה הנוראה הזו באה רק לציבור בני התורה וה'חרדים', וכפי שנפרט להלן. 
זאת מלבד, שבודאי כל פורענות שבאה לעולם, לא באה אלא בשביל לעורר אותנו בני התורה ולא את יושבי הקרנות והחילונים, אך מ"מ רואים בחוש שכל ה'נזקים' כביכול מהקורונה אלו שניזוקים מהם בעיקר הם אלו בני התורה, שהרי הם אלו שמטופלים בילדים רכים ורבים מאיתנו מתקשים מאד בבידוד הביתי שנכפה על כולנו. 
זאת ועוד, שהרי האמת היא שבעיר בני ברק ובייתר ריכוזי החרדים, ספגנו מכה קשה מאד ביחס לשאר מקומות, ואפילו שהאוכלוסיא היא גדולה וצפופה, אבל בסה"כ ספגנו כאן מכה לא רגילה יותר ויותר מכל הארץ, נגד כל התחזיות שחשבנו. כך גם בארה"ב ספגנו מכה קשה מאד, כידוע וכפי שאנו שומעים בכל עת לצערינו ולדאבונינו. 

*


כל הדברים האלו, בודאי מראים באופן גלוי וברור שבוודאי יש כאן תביעה עצומה ונוראית עלינו אישית. וזה לא רק סתם תביעה, זוהי תביעה המחייבת חישוב מסלול מחדש על כל המשתמע מכך ובכמה זירות הבאים מידה כנגד מידה. והדברים כל כך שקופים למי שרוצה לראות, שהרי הקב"ה אב רחום וחנון ואינו רוצה במיתתן, ורוצה לעורר אותנו ואיך נדע במה לתקן, האם הטענה הקלישאה "אין אנו מבינים חשבונות שמים" – כדרכם של המתחמקים משינוי דרסטי וחריש עמוק במעשים – הוא נכון? ודאי שלא. 
אין אנו מתיימרים להבין את "החשבונות", למה זה כן וזה לא נדבק, למה לזה צער גדול ולזה צער קטן, אבל ודאי שהמידה כנגד מידה היא כדי שנשכיל לדעת מה אנו צריכים לתקן ועל מה אנו נתבעים, וכל הכופר בזה לא יהיה לו חלק באלוקי ישראל, וכל המתרשל בכך הרי הוא חבר לאיש משחית כירבעם בן נבט בשעתו. [וברור הוא שגם אלו האומרים במה צריך להתחזק, ופוסחים כמובן במכוון על מה באמת צריך לתקן מחמת הקושי לשנות דרכים, וגם שלא "אתבזה" בפני הציבור, הרי הם בכלל זה ויקבלו את עונשם במלוא חומר הדין].
אשר על כן, נמנה כאן את אלו הדברים הטעונים חיזוק באופן גלוי:

א. שמירת כבוד בית הכנסת

שמירת כבוד בית כנסת על כל המשתמע מזה, מבלי עיגולי פינות, כאשר לכן גרשנו השי"ת מהסתפח בנחלת בתי כנסיות ובתי מדרשות. 

1. אסור לדבר שום דיבור בבית הכנסת, ואפילו לצורך הבית כנסת. 

2. איסור הדיבור הוא גם שלא בזמן התפילה וקריאת התורה, ויש להוריד את כל הנוסחאות האלה מכתלי בית הכנסת. 

3. אסור לקיים שום סעודת מצווה כשבע ברכות וסעודת ברית מילה בתוך בית הכנסת ולא סעודה שלישית, ואע"פ שישנם ראשונים שהתירו סעודת מצווה בבית הכנסת, הרי שלא התירו את הנלווה לזה דיבורים לצורך העמדת הסעודה, וכל שכן לא דיבורים בעת הסעודה, וכל המע"מ הזה הנלווה, הוא אסור בתכלית האיסור. 

4. אסור לעשות שום הרצאות לא לגברים וכל שכן ואצ"ל לנשים בבית הכנסת, כי בתוך עמי אני יושבת, וישנם דיבורים עד שבא המרצה וגם המרצה מדבר בדיחות ודברי תיפלות בבית הכנסת.

ב. צניעות הנשים

הצניעות צריכה להיות ללא פשרות ועיגולי פינות, ויש לרדות את העם ללא פחד ומורא ולהגיד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם, ואסור לשתוק על החטאת הרבים. ויש להוקיע ולהקיא מתוכנו את כל מחטיאי הרבים בפריצות איומה, וכן החטאת הבחורים והבחורות במוסדות שונים (שאכמ"ל) באיסורים חמורים של גילוי שוק בראש כל חוצות, וכן נתינת גושפנקא שלהם על הפאות בצורה גורפת, והם בכלל חוטאי ומחטיאי הציבור שגיהנם כלה והם אינם כלים ויהיו לדיראון עולם.

ג. טיולים ובילויים שונים

להוקיע את המפרסמים על טיולים בחו"ל במסווה של נסיעה לקברות צדיקים, וכל שכן לתייר ולהנות מיופי העולם, וכן תרבות הבתי מלון כאן בארץ והבזבוז המשווע.

ד. מכת החתונות

חתונות מצומצמות. וכן ביטול שבתות חתן וכלה הטיפשיות, אלא בהשתתפות המשפחות הגרעיניות, קרי צד הכלה הלא נשואים בלבד, וצד החתן יתכן לחשוב גם על הנשואים, ומלבד זאת לא יעיזו להזמין לא ידידים ולא בחורים ושאר ירקות. כמו כן, להוקיע מקרבנו את אותם מנהלי ישיבות המסויימים, שטוחנים הורים וסוחטים אותם על לשד עצמותם לחייבם בהתחייבויות כספיות וכו'. גם הקב"ה מדבר אתנו לא בחתונות כאלה חפצתי. גם אומר הקב"ה, אותם ישיבות שמסלקים בחורים מישיבתם עבור אירוסין בגיל מוקדם, מה שאסור בכלל לעכב את גיל הנישואין כשהבחור בשל ורוצה וחפץ להתחתן, אלא שהם גורמים לחץ להטיל סנקציות על אותם בחורים, ואלוהים יבקש נרדף, כי הם ממעיטי הדמות וגורמים להרהורים ולחסרון קדושה בנשמות היקרות של הבחורים.

*

אלו הם התובנות שמי שלא מבין יתחיל להבין לקראת הסדר האלוקי העולמי הנערך בעולם כולו בימים אלו לעין כל, ובלי תיקונים נדרשים אלו, אינני נביא ואינני יודע אם זה בסבב הזה, אבל פשוט לי שגם אם זה יגמר עתה, זה בשביל שהקב"ה מאיר להם זמן למחשבה והפנמה, ולא זמן לחזור "לשיגרה", וכשלא נבין ח"ו יביא סיבוב שני בלי רחמים.

בתפילה ובתקווה לבשורות טובות ישועות ונחמותלישועת הכלל והפרט וחזרה בתשובה שלימה אכי"ר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

עוד מאמרים

שאל את הרב