כל מה שתצטרכו לדעת על ליל הסדר בצל הקורונה – מיוחד!

הגאון רבי רון אל אהרן שליט"א

אב"ד לממונות נתיבות ומרבני בית ההוראה

הוראות לליל הסדר בצל הקורונה תש"פ

מבוא

חג הפסח מאופיין בקהילות ישראל דווקא בהמוניות שלו הן מבחינת קניות, התחדשות וריבוי המשפחות סביב שולחן הסדר. מקור למנהג יפה זה, נמצא רמוז בפסוקי התורה (שמות י"ב, ד') "ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו". וכן הוא במשנה וגמרא במסכת פסחים, שהיו נמנים משפחות משפחות על קרבן הפסח.

אך אם נתבונן ונעמיק באותו הפסוק, נראה שאפשר גם ללמוד בו להיפך, שזה לשון הפסוק מתחילתו – "ואם ימעט הבית מהיות משׂה וכו', איש לפי אכלו תכוסו על השה". דהיינו, שבאופן עקרוני יש לעשות את הפסח עם המשפחה הגרעינית שזה אומר שיש לעשות את הסדר דוקא בביתו של האדם.

עוד נאמר בקרבן הפסח שבמצרים (שמות י"ב, כ"ב), "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר", נאמר כאן סוג של "בידוד" מכל מה שבחוץ, להיות רק בחיק המשפחה בתוך הבית, ללא יכולת לצאת החוצה.

והנה, מכיוון שבכל שנה אנו סומכים על הרבנים בענייני הפסח, השנה יש מעט קושי. ועל כן, באנו כאן מעט לפרוט את ההלכות והדינים בהם יש להקל ולעמוד על עיקר הדין.

מכירת חמץ

  • מכיוון שלא מוכרים את החמץ לרב, אלא הרב הוא רק שליח שלנו למכור את החמץ. מבואר ברמב"ם (הלכות שלוחין ושותפין פרק א') ושולחן ערוך (חו"מ סימן קפ"ב סעיף א') וזו לשונו: ואין העושה שליח צריך קניין ולא עדים, אלא באמירה בעלמא. ולכן ניתן להתקשר לרב העורך מכירת חמץ ולמנות אותו שליח למכור את החמץ, והוא כבר ימלא לבדו עבורכם את טופס המכירה כדת וכהלכה.

הגעלת כלים

  • ניתן לערוך בבית הגעלת כלים באופן הבא: שלב א' – לקחת את הסיר הכי גדול שיש בבית (גם אם הוא חמץ), לא להשתמש בו 24 שעות קודם ההגעלה. שלב ב' – למלאות אותו במים עד הסוף ולהרתיח על גבי האש, עד שהמים יבעבעו ויגלשו אל מחוץ לסיר. שלב ג' – מומלץ לקחת אבן בגודל אגרוף בערך, וללבן אותה על גבי האש, ובשעה שהמים בסיר מבעבעים, יקח אותה על ידי מלקחיים ויניח בתוך הסיר על מנת לתת תוספת חום פנימי. שלב ד' – להכין כלי או קערה עם מים צוננים מהברז. שלב ה' – להכניס את הכלים הטעונים הגעלה לתוך הסיר בזמן שהמים מבעבעים. ניתן להשתמש ברשת כמו השק של תפוחי אדמה וכדומה. שלב ו' – אם יש כלי שאינו נכנס במלואו, ניתן להגעילו במספר פעמים, ובכל פעם יסובב למקום שלא נכנס למים הרותחים. שלב ז' – לאחר ההגעלה יניח את הכלים בקערת המים הצוננים. ובזה יצא ידי חובת הגעלת כלים לאלו הכלים הטעונים הגעלה.

ביעור חמץ

  • אין חובה לשרוף את החמץ באש, וניתן לשפוך עליו אקונומיקה או להשליך לאסלה ולהוריד את המים. כמו כן, לא חייב להמתין לבוקר של ערב פסח בשביל לבער את החמץ, וניתן לבערו או להפקירו בכל עת קודם הפסח.

ליל הסדר

  • רצוי בשנה זו לא לערוך את ליל הסדר עם מספר משתתפים רב, אלא עם המשפחה הגרעינית בלבד. דהיינו מי שגר איתנו בבית. יש להקפיד, על שטיפת הכוסות בנפרד ולא בקערה אחת. יצוין, כי אין כל היתר להשתמש באמצעים טכנולוגיים (זום וכדומה), על מנת לעשות את ליל הסדר בקבוצות, ועל כגון זה אמרו חז"ל "טובל ושרץ בידו".

טבילת נשים

  • יש להקל בחציצה שהיא מיעוט הגוף, כגון לק בציפורניים שאינו מושלם, או מיעוט שער, מכיוון שבעת הזו לא שייך להקפיד על דברים כאלו.

בחתימת הדברים,

וכתב בעל הטורים על הפסוק (שמות י"ב, ח'), "ואכלו את הבשר בלילה הזה וכו' על מרורים יאכלוהו", שהנה ארבעה פעמים בתנ"ך מוזכרת המילה "יאכלוהו", פעמיים בעניין קרבן הפסח, פעם נוספת (שלישית) בפרשת צו (פרשת השבוע שלנו (ויקרא ח', ל"א) "אהרן ובניו יאכלוהו", ופעם רביעית בנביא ישעיה, בעניין שמדבר על הגאולה העתידית (ס"ב, ט'), "כי מאספיו יאכלוהו". וכתב רבינו בעל הטורים, כי כשם שבגאולה הראשונה במצרים נאסר לצאת מהבית (שמות י"ב, כ"ב) "לא תצאו איש מפתח ביתו". וכן על אהרן ובניו, בזמן ימי המילואים של חנוכת המשכן נאסר עליהם לצאת מאהל מועד (ויקרא ח', ל"ג), "ומפתח אהל מועד לא תצאו". וכך יהיה בגאולה האחרונה שלא יצאו איש מפתח ביתו.

יהי רצון, שעל ידי שמירת התורה והמצוות נזכה לגאולה השלמה עוד בפסח הזה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

עוד מאמרים

שאל את הרב