בלעדי: מרן הגאון הרב שמעון בעדני שליט”א פורץ בבכי בדברי חיזוק נרגשים לקו המאורות – ימי החורבן המסוגלים לבניין ועל השאננות שאוחזת בציבור על אף המצב הקשה מנשוא! | צפו

צילום: יעקב כהן

אמש (יום ו’ כ”ה תמוז ערש”ק פרשת מטות מסעי תש”פ), נשא דברי חיזוק מיוחדים בקו המאורות – הקו העולמי ליהדות תימן | חבר מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי שמעון בעדני שליט”א | בדבריו זעק הרב על ימי החורבן המסוגלים לבניין ועל כך שצריכים לזכור כי עלינו להתעורר בימים אלו

ימי החורבן מסוגלים לבניין!

ממעטים במשא ומתן בימי החורבן על מנת לעסוק בתורה

השבועות האלו נקראים ‘שבעה דפורענותא’, ימים קשים לישראל. בהלכה מובא (שולחן ערוך או”ח סימן תקנ”א סעיף ב’), שלא לעסוק במשא ומתן בימים אלו. והכוונה בזה, למעט כמה שאפשר בעסקים, כדי לעסוק בתורה, כי זה העיקר! אבל לא הכוונה למעט ממשא ומתן כדי להיות ריקים ולא לעשות כלום!  אדרבה, את כל הדברים האחרים שהאדם זקוק להם כל השנה, עכשיו צריך לוותר עליהם, כדי לעסוק במה שיותר חשוב, בלימוד התורה הקדושה.

והטעם בזה, כי אצל עם ישראל, אנחנו רואים מתוך דברי הנביאים שאנחנו קוראים בימים האלה, שכל הנביאים דיברו בדברים קשים, אבל סיימו בדברי נחמה, כי בידינו הדבר להפוך את הדברים הקשים לברכה, אם נתחזק מחמתם בעבודת ה’.

המכות שה’ יתברך מביא על האדם, הם לא מכות לחינם! הם מכות שבאים לעורר ולחזק, כי הרי אצל ה’ יתברך הכל נעשה ברחמים, וגם המכות יכולות להיות ברכה לאדם, אם הוא מתעורר ומתחזק לעשות מה שצריך.

צריך לזכור שסיבת כל הצרות היא יד ה’

כבר כמה שבועות המצב קשה. כאן הרב פרץ בבכי מר:

חושבים האחראים (מטעם משרד הבריאות וכדומה) כל מיני חשבונות ועצות מה לעשות, אולם הכל הבל וריק! נכון, צריך לעשות את העצות הללו, אבל לא לשכוח את העיקר! מה הסיבה לכל המכות והיסורים שבאו עלינו.

אנחנו לא מכירים היטב שיד ה’ בכל דבר! אנחנו לא מרגישים שה’ יתברך הוא זה שעושה את הכל, אלא אנחנו תולים לחשוב בגלל שפלוני עשה קרה הדבר, אבל באמת – אף אחד לא עושה כלום! רק ה’ יתברך עושה הכל! ולכן גם ה’ יתברך הביא עלינו בימים אלו את המכות הקשות הללו, כדי לעורר אותנו! לזכור שהכל ממנו.

בורא עולם ברחמיו, מעורר אותנו, שלא נישן, שלא נשכח את החיים הנכונים! הוא מעורר אותנו, לעשות משהו כדי להתקרב אליו! וכאשר אנחנו נתעורר, אז נזכה שתבוא הגאולה שלימה, ונזכה להרגיש את הטוב ביותר.

תכלית החורבן כדי להתעורר לבניין!

לכן אנחנו צריכים בימים אלו שהם ימי חורבן וצער להתעורר ולהתחזק, כי אם חלילה לא נתחזק בעבודת ה’, אנחנו מחריבים עוד! מוסיפים עוד חורבן!  וזה ההיפך ממה שצריך לעשות בימי חורבן.

בימים אלו צריכים לבנות עוד ועוד! כמה שאדם יכול לבנות את החיים הרוחניים שלו בימים אלו, שיבנה! כי כמו שהימים הללו מסוגלים לחורבן, כך הם מסוגלים גם לבניין! כי החורבן עיקרו הוא לעשות בניין, להתעורר לבנות מחדש את מה שנחרב.

ועל כך יש סייעתא דשמיא בימים אלו, להשתדל בימים האלו ללמוד כמה שיותר, לא לעזוב את התורה הקדושה. וביחד עם זה להתחזק בשמירת הלשון, להשתדל בכל מה שיוצא מהפה שיהא נקי, כי על ידי כך אנחנו זוכים לתקן את עצמינו, ולהפוך את הקללה לברכה, את ימי החורבן לימי בניין, כי בידינו הדבר!

הקב”ה אומר אלינו: ‘עורו! עורו!’

בימים אלו המומחים מזהירים בכל מיני דברים, ובוודאי צריכים להיזהר, כי כך התורה מצווה אותנו לשמור את כל מה שאומרים הרופאים, אולם צריך לדעת שלא את דברי הרופאים אנחנו עושים בהתלהבות הגדולה, אלא את מה שה’ יתברך אומר! את דבריו אנחנו צריכים לקיים בהתלהבות ובחשק! והקב”ה אומר: ‘עורו! עורו!’ – תתעוררו!

בפרט עכשיו שכפי שנראה, אנחנו כבר קרובים אל הגאולה, והדבר תלוי בנו. ככל שאנחנו נתחזק יותר, הגאולה תבוא מהר יותר!

לכן צריכים מאד להשתדל להרבות בלימוד התורה, ואפילו בימים קשים שאסור ללמוד תורה, אז צריך ללמוד מה שכן מותר ללמוד, שאלו דברי אבילות ודברים הרעים, כי העיקר הוא לא לעזוב לרגע אחד את התורה!  ולצפות בזה, ולהרגיש בזה, שלימוד התורה הוא הבניין שלנו. זה הבניין האמיתי! לבנות תורה בישראל! וזה חובתנו בשעה זו, ללמוד תורה!  עוד תורה! ועוד תורה! עוד ועוד! יחד עם זהירות בשמירת הלשון.

*

ה’ יעזור שבאמת עם ישראל יתעורר ויתחזק, וברחמיו יקצר לנו את הימים הקשים האלה, ויביא במהרה את הימים הטובים שיהיו לברכה, ימים שכולם יוכלו לעבוד בה’, ואז נהיה המאושרים שבעולם, במה שנהיה דבוקים באבינו שבשמים.


[1] בשולי הדברים זכינו לראות בקודש את מידת ענוונותו של רבינו שליט”א, בשעה שפתחנו בדברי כבוד שחפצים אנו לשמוע את דברי מורינו הגאון הגדול, כדרך שראוי אל חכם בישראל. אולם רבינו רק שמע את הדברים ומיד מחה בקול באומרו: ‘הגאון הגדול’? אני מוחה בזה! ‘הגאון’ מספיק.. ‘הגדול’?! אתה בדקת את זה? צריך לבדוק, איך אתה מרבה ‘הגדול’ בלי לבדוק?

האזינו לראיון המלא כעת בקו המאורות – הקו העולמי ליהדות תימן

חייגו: 8416* / 03-30-88-88-5 שלוחה 2>5

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

עוד מאמרים

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.