שאלות ותשובות בענייני הקורונה וחג הפסח | מאת הגאון רבי אורן צדוק שליט"א

שאלות ותשובות בענייני הקורונה וחג הפסח

מאת הגאון רבי אורן צדוק שליט"א

ראש בית ההוראה נזר ההוראה

שאלה: האם מברך ברכת הגומל לאחר בידוד?

תשובה: אין זה בית אסורים כלל לכל הדעות בגדר ברכת הגומל ביוצא מבית האסורים.

שאלה: ידוע כי בקהילותינו מקפידים טובא בטלטול ספר תורה ממקומו למקום אחר, האם יהיה מותר וראוי להוציא ספר תורה מבית הכנסת לחדרים מיוחדים מחוץ לבית הכנסת לגמרי, ובאיזור אחר, ומה הדין להוציא לרחוב העיר, על מנת לשמור את הוראות משרד הבריאות?

תשובה: אין מגלין ספר תורה כלל. וכל תחום בית הכנסת כולל החצר אפשר להקל. אך כיום בצוק העתים אפשר לסמוך על הפוסקים המתירין להביא ספר תורה למקום אחר ולקבוע לו מקום, לפחות למשך הלילה ולקרוא בבוקר ובמנחה. אולם לא להוציא רק לצורך הקריאה דייקא ולהחזיר בסיומה.

שאלה: האם מקיימים מצות ביקור חולי קורונה ל"ע, דרך הטלפון או דרך וידאו בשידור חי וכיו"ב. וכן יש להסתפק, אם הוא חולה באופן קל שעוד יכול לעיין במיילים וכדומה, אם יוצא ידי חובתו ששולח לו דברי ברכה ורפואה דרך המייל או לא?

תשובה: כיוון שלא ניתן כלל לבקר, אם כן בכך מתקיימת המצווה לכתחילה, שזו דרך המצוה בחולה זה. ואינו דומה לחולה רגיל, שיכול להגיע אליו בפועל רק נמנע מחמת טירחא וכדו', שדנו בו הפוסקים. ואדרבא מצוה גדולה לשמחו, היות שלא רק שרוי במצב חמור אלא אף נתון הוא לבד מבודד לגורלו, אף מהצוות הרפואי.

שאלה: האם מותר לתת לילדים לצבוע (בלורדים) בחול המועד פסח, או שלא?

תשובה: מותר, שאין כאן מעשה אומן כלל, והדבר הוא לצורך המועד, שזו היא שמחתם במועד, וכן שמחתינו, שיש להם תעסוקה מועילה. והארכתי בזה בשו"ת אורן של חכמים חלק רביעי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

עוד מאמרים

שאל את הרב