מכון להוצאה לאור

הנר שלך להדלקת המורשת!

בסייעתא דשמיא אנו שוקדים כעת ונמצאים בעיצומה של מלאכת הוצאה לאור והדפסתספר 'מורשה'📖כתב העת השנתי ליהדות תימןלשנת ה'תשפ"בהנמצא כעת על מכבש הדפוס📜 ברור לי,שגם אתה רוצה

Read More »
מכון להוצאה לאור

בשורה טובה לעולם הספר התורני: הופיע הספר 'שערי דעה' מפרי עטו של הגאון הרב ברוך עוקשי שליט"א | כל הפרטים

בשורה טובה לשוחרי עיון ההלכה לרגל צאת הספר הנכבד והחשוב "שיעורי דעה" ח"ב העוסק בהלכות תערובות ע"י הגאון הגדול רבי ברוך עוקשי שליט"א, רב קהילות

Read More »