אבל כבד עם סילוקו של מארי עובדיה אשואל זצ"ל – רמת השרון

אבל כבד ביהדות תימן בכלל ובעיר רמת השרון בפרט
על סילוקו של האי גברא ויקירא
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה


הרה"צ מארי עובדיה אשואל (שאול) זצ"ל


מזקני תימן בדור האחרון, האריך ימים למעלה ממאה שנים
הלוייתו יצאה היום יום חמישי פרשת יתרו, בשעה 1.30 בצהרים בעיר רמת השרון
תנחומנו הכנים שלוחים לבני משפחתו הנכבדה, שלא תוסיפו לדאבה עוד

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

כתיבת תגובה

להרשמה לרשימת התפוצה של קו המאורות

.

עוד מאמרים

שאל את הרב