אמרה לפרשת השבוע – פרשת כי תשא | מהי ה'רפואה מונעת' של נגע הקורונה הנלמדת מפרשת השבוע? מאת ראש המוסדות הרב יהורם יפת

אמרה לפרשת השבוע – פרשת כי תשא ה'תש"פ

מאת הרה"ג רבי יהורם יפת שליט"א

ראש מוסדות 'המאורות' – המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן

מהי ה'רפואה מונעת' של נגע הקורונה, הנלמדת מפרשת השבוע!

אנו נמצאים בעיצומם של ימים קשים מאד, ובתקופה שאיש איתנו יודע עד מה, על מה ה' עשה ככה לנו, ומי יורה פשר התקופה ועניינה, כאשר אנו שומעים ועדים בעוונותינו הרבים לנעשה ברחבי העולם כולו עם חולי נגיף הקורונה המתפשט והולך בעולם כולו, ולצערינו בשבועות האחרונים אף בארץ הקודש, ובכל יום ויום המצב הולך ומחריף וקללתו ל"ע מרובה מחברו, ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים.

אך ודאי ובוודאי שהחובה המוטלת עלינו היא לא להיכנס לפאניקה מיותרת או לפחדים ודאגות הגורמות לפיק ברכיים ולשינה עמוקה, אלא להיפך עלינו להתעורר כי מצב זה לחזקנו ולאמצנו בא, לעורר את הלבבות לתשובה ומעשים טובים, וכמאמר רבותינו בתלמוד: לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב. ולב יודע מרת נפשו, ובאלו עניינים עליו להתחזק ולתקן עצמו.

הבה נתבונן בפרשת השבוע הנותנת לנו תובנה מזווית נוספת על המתרחש בעולם כולו בימים אלו, כאמור.

"וְנָתְנוּ אִישׁ כּוֹפֵר נַפְשׁוֹ לַה'… וְלֹא יִהְיֶה בָּהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אוֹתָם" (ל', י"ב).

דורשי רשומות אומרים דבר נפלא, יש אנשים שאביהם צריך למות כדי שהם יבואו להתפלל… ויש אנשים שכדי שיתעוררו לתת לתת צדקה וחסד, עליהם לישב בבית חולים… אך הקב"ה אומר, "ונתנו איש כופר נפשו" – ומכיון שיתנו, לא יגיעו למצב של חולי ומחלה בר מינן. "ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם" – הואיל והם נותנים מתוך בריאות איתנה, ממילא לא יהיה צורך להשכיבם בבית חולים מחמת מגיפה או חולי.

יש המוסיפים הסבר על כך ואומרים: התורה אומרת כאן "ונתנו איש כופר נפשו", ולקמן (פסוק ט"ז) נאמר, "ולקחת את כסף הכיפורים". וקשה, אם הם נתנו מרצונם הטוב, למה יש צורך לקחת מהם בכוח ובהכרח שלא מרצונם, אתמהה?

אלא שדומה הדבר להבדל בין לקיחת תרופות לאחר שמחלה קשה מקננת בגופו של האדם, שכמובן קשה הרבה יותר להינצל מכך. לבין שמירה על אורח חיים בריא, מה שנקרא 'רפואה מונעת', כדי שהמחלה לא תפרוץ כלל.

וזה אם כן כוונת התורה, אם מתקיים "ונתנו איש כופר נפשו" – אם האדם נותן מרצונו בנדיבות לבו, אזי התוצאה היא "ולא יהיה בהם נגף" – המגיפה לא תפרוץ כלל, וזה יהיה ממש כמו 'רפואה מונעת'. אך אם יש צורך לקחת מהאדם בכוח, והוא אינו מוכן לתת מרצונו, אזי יש צורך – "לכפר על נפשותיכם" – תאלצו לתת שכבר יהיו בעיות ומכאובים קשים ל"ע.

נמצינו למדים כמה גדול כוח הנתינה, כמה חשוב בימי צרה ומצוקה כעת הזאת, להרבות בנתינה למוסדות תורה וחסד אשר הם ורק הם יביאו לישועה הגדולה לכלל ולפרט בס"ד. ובזכות כך יאמר ה' לצרותינו די, ויקוים בנו מאמר הכתוב: והסירותי מחלה מקרבך. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך. אמן ואמן.

שבת שלום!

ידידכם עוז,

יהורם יפת

כעת בקו המאורות – הקו העולמי ליהדות תימן

נוטלים חלק ושותפות לישועת עם ישראל והעולם כולו

השרוי עתה בעת צרה ומצוקה לאמירת פרקי תהלים בקהל רב

חייגו כעת – 8416* שלוחה 8

בקרוב!

מיזם חדש בס"ד – אלפי מאזינים אומרים את 'פיטום הקטורת' יחדיו, אשר נודע בסגולותיו לישועת הכלל והפרט

כמו כן,

המעוניינים לארגן עצרות תפילה וזעקה לנוכח המצב הקשה, מתבקשים ליצור קשר עם מערכת 'המאורות' בדוא"ל: sm088302222@gmail.com או בטל' – 1800-30-27-77

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

כתיבת תגובה

להרשמה לרשימת התפוצה של קו המאורות

.

עוד מאמרים

שאל את הרב