הופיע ויצא לאור הספרים הנפלאים 'הליכות חיים' ב' כרכים | מאת הגאון רבי אברהם (אלון) אבידר שליט"א

כבר נודעו בשערים המצוינים בהלכה הספרים החשובים שו"ת 'אדני פז' ארבעה חלקים, פרי עטו של הגאון רבי אברהם אבידר שליט"א, חבר בית הדין הרבני בפתח תקוה, רב ומו"ץ, וראש בית המדרש 'שערי הלכה והוראה'.
והנה, אור חדש זרח והאיר עתה עם צאתו לאור של ספרו החדש 'הליכות חיים' על הלכות ברכות. בשני כרכים עבי כרס מעלה הרב המחבר שליט"א פסקי הלכות רבים במגוון נושאים השייכים להלכות ברכות, בשפה ברורה ושווה לכל נפש, כשלצידם ביאורים והערות, בירורי הלכה ומנהגים נרחבים תוך כדי שימת דגש על מנהגי והליכות קהילות קודש תימן, הנקראים בשם 'הדר הברכה'.
הספר כולל שלושים ושבעה פרקים, החל מדיני נטילת ידים לסעודה ופת הבאה בכיסנין, עד להלכות ברכת שהחיינו וברכות ברקים ורעמים. בסופו מצורף אינדקס מפורט, למען יוכל המעיין למצוא את מבוקשו בספר בקלות יתירה.
רבים ממנהגי תימן בעניינים אלו מתבארים בספר בהרחבה, לצד דברים ששמע הגאון המחבר שליט"א מגדולי רבני תימן ומשא ומתן בדבריהם. לאחר שזכה ושאל רבות על אודות דברים אלו את זקני העדה, הגר"ש קורח זצ"ל, הגר"ע בסיס זצ"ל, ועוד. תוך כדי פלפול והרחבת הדברים.
את הספר מעטרת הסכמתו הארוכה והנלהבת של הראשון לציון ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א, שהוסיף לדון בדברי הרב המחבר שליט"א, להעיר ולהאיר במקומות רבים בחיבור.
ברכתנו לכבוד הגאון המחבר שליט"א, שיזכה להמשיך לזכות את הרבים, להגדיל תורה ולהאדירה ולהרביץ תורה ומשפט בקרב כלל ישראל, מתוך רוב נחת ובריאות איתנה, לאורך ימים ושנים.

להשגת הספר ניתן לפנות למכון המאורות, במייל חוזר או בטל' – 03-9089116

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

עוד מאמרים