מה תפקידנו בעת הזאת? במה צריכים להתחזק ועוד – דברי הדרכה מאת הגאון רבי עמרם קורח שליט"א

מה תפקידנו בעת הזאת? במה צריכים להתחזק ועוד

דברי הדרכה מיוחדים

מאת הגאון רבי עמרם קורח שליט"א

רב קהילת תורת חיים ביתר עילית ובנו מ"מ של מרן הגר"ש קורח זצוק"ל

בס"ד כ"ג אדר התש"פ

כבוד הרב הגאןו רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

בעניין שאלתכם במה צריך להתחזק בעקבות 'מגפת הקורונה' = הנקראת קוביד 19

תשובה

כמובן ופשוט שגדולי ישראל הם הצופים, וזוכים לסייעתא דשמיא לקלוע אל המטרה. וכיון שכל אחד ואחד צריך וחייב  לחפש ולפשפש, לענ"ד נראה בשלש מילים לומר – 'רחמנא ליבא בעי', ואידך זיל וגמור.

הנה קורונה בלטינית פירושו 'כתר'. יש תרי"ג מצוות דאורייתא. וכן שבע מצוות דרבנן, כמנין 'כתר', וגם אם מקיימים את כולם, חסר את הרחמנא ליבא בעי, ולצערינו הרבה נעשים מתוך 'מהדרין במלומדה' ומבחינת  'מחזיקים מעשה אבותינו בידינו'- בהידור. 

הקב"ה לא ממלא אותנו מאליו, הוא מחוץ לנו, ויש להכניסו לתוכינו, בכל דרכיך —- דעהו. כך במצוות למקום ברוך הוא, וכך גם ולא פחות במצוות שבין אדם לחברו, וכדברי הזוהר, הקב"ה ואורייתא וישראל חד הוא, ואין פירוד. ויש לקיים ושכנתי בתוכם.

ובמקום להדבק בקורונה יש להדבק באמת ובכל לב בהקב"ה, וזה יציל. כמו שכתוב ואתם הדבקים בה' א-להיכם חיים כולכם היום. הדבקות בשם ב"ה, גורמת חיים.

ולסיום אומר, כי כמובן שיש לשמור בחומרא ובהידור את כל כללי הרופאים ללא יוצא מן הכלל.

בברכה רבה ובהוקרה, 

ובתפילה לישועת ה' כהרף עין,

עמרם קורח

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

עוד מאמרים

שאל את הרב