קריאה נרגשת לאור המצב הקשה השורר עם התפשטות נגיף הקורונה – מאת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א

קריאה נרגשת לאור המצב הקשה השורר בעת הזאת

מאת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א

מחשובי רבני בית ההוראה 'המאורות' אב"ד חוקת משפט וראש כולל תפילה למשה אשדוד


*

בימים קשים אלו בעולם כולו ובארץ הקודש בפרט, כאשר אין איש איתנו יודע מה ילד יום, יצא בקריאה נרגשת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א מרבני בית ההוראה 'המאורות', אב"ד חוקת משפט וראש כולל תפילה למשה (אחיינו של מרן הגאב"ד הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א, ובנו של הגאון הגדול רבי אהרן מחפוד שליט"א ראש ישיבת תורה ושלום).


בדבריו זועק הגאון שליט"א מקירות לבו, כי בימים אלו אנו צריכים בעת ובעונה הזאת בתחילה לשפר את דרכינו ומעשינו, כי השי"ת מדבר איתנו בניו היקרים עם קדוש, וזוהי בלבדה דרך התשובה, ועיקר החיזוק והתיקון הוא בענייני צניעות וקדושה אשר נאמר בהם ושב מאחריך ר"ל.

אשר על כן – ממשיך הרב ואומר: יש לזרוק לאלתר בלי פשרות והתחכמויות, רבים ממלבושי הנשים הבגדים הצואים הנהוגים במחוזותינו רח"ל, הצר, הצמוד והקצר וכו'.

כמו כן השמירה על כבוד בית כנסת היא לא רק בשעת התפילה, כי דיבור ושיחה בבית הכנסת אסורה בכל עת וזמן ודלא כמפרסמים: "בשעת התפילה", שפרסום זה הוא עקירת יסוד כבוד בית הכנסת וקדושתו.

בסיום דבריו כותב הגאון שליט"א ואומר: יש להיזהר הרבה בשעת הדבר, ורבא שהיה ראש ישיבה (גיטין ס'), הסתגר בביתו בשעת הדבר וסגר החלונות, כדאיתא (ב"ק ס:). ואיך יתכן להתאסף ולהתכנס במקומות ציבוריים? וכן במקומות של רבים שלא עושים חיטויים כמה פעמים? ומה יעזור על שמירת מרחק כשיכולים הבאים אחריהם להידבק ממשטחים שעליהם יש נגיפים, והעניין הוא פיקוח נפש ממש! מסיים הרב את דבריו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

עוד מאמרים

שאל את הרב