שהשמחה במעונם – ברכת מזל טוב חמה ולבבית לרגל השמחה השרויה במעונם

ברכת מזל טוב חמה ולבבית 

אל קדם מעלת הרבנים החשובים

הגאון רבי יאיר טיירי שליט"א

רב קהילתינו 'קהילת יעקב' ק"ק תימן בני ברק ומראשי ישיבת משכן שמעון

והגאון רבי שמריהו יונה שליט"א

מרבני בית ההוראה 'המאורות'

לרגל הולדת נכדם בשעטו"מ


יה"ר שיזכו לרוות רוב נחת מכל יוצ"ח, אמן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

עוד מאמרים

שאל את הרב