התפילה שמביאה לידי ישועות!

בס"ד,

האמונה נוסכת באדם כוח

בעשרת הדיברות- אנו פוגשות את הדיברה הראשונה, שהיא מצות האמונה בהשי"ת "אנוכי ד' אלוקיך"

ובמדרש נאמר- "אמר הקב"ה לישראל- שמע ישראל אנוכי ד' אלוקיך"

לפני הדיברה הראשונה- "אנוכי", הקב"ה דורש מאיתנו שני דברים

  1. "שמע"- פתח אוזניך לשמוע, כדי לשמוע נדרשת פתיחות של הלב לקבל דברים

בלי זה- אין לי מה להגיד לך!

כך כשהאדם פותח את ליבו הוא יוצר כלי קיבול לקבל את הדברים- לשמוע על מנת לשמור לעשות ולקיים.

  • "ישראל"- תבין יהודי שאתה הינך שייך לעם מרומם! יש בך רוממות! השם ישראל הוא תואר נכבד- "כי שרית עם אלוקים ואם אנשים ותוכל"

עם הרוממות הזו לדעת שטמון בך המון כוח להאמין באמונה שלמה ולבטוח בד' יתברך

ואז תקבל מלוא חופניים סיעתא דשמיא מהקב"ה

ואם חלילה תאמר- אני כלום, למה אדם חלש כמוני בכלל מסוגל? כך לא תשיג מאומה!

וכמה מחזקת היא האמונה!

יש לנו הרבה התמודדויות בכל שלב בחיים, אבל אדם צריך לזכור ולדעת שהוא לא נמצא לבד בעולם. הקב"ה – איתך. רק תאמין שהקב"ה איתך– תתפללי אליו

איך להאמין? אמונה תמימה- "אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה עושה ויעשה את כל המעשים" כך כתוב ב- 10 העיקרים שאנו אומרים מדי יום בסוף תפילת שחרית

והרב קורח זצוק"ל- האמונה של היהודי צריכה להיות אמונת חינם- ללא שום ציפיות לתמורה, אמונה כזו היא עבודת השם השלמה

ואיך להאמין? מספר הרב קורח זצ"ל בספרו "יש בורא עולם" במאמר "יש בורא עולם"- מעשה היה ביהודי אחד שפרנסתו המרווחת התערערה ובא אל הרב שיתפלל עליו. הציע לו הרב זצ"ל- אתן לך סגולה בדוקה, ואם תנהג כך, תיוושע בעזהי"ת: לך ותדפיס בכל החשבונות שלך, וגם בכל ניירות המכתבים שלך שאתה שולח לבעלי העסקים שאתה מתעסק איתם ושולח אליהם מכתבים, 4 מילים יקרות – "אני מאמין בבורא העולם" ואל תיבוש מפני שום מלעיג.

לאחר שנה פגש אותו הרב שמח וטוב לב, והוא בישר לרב- כבוד הרב, עשיתי בדיוק מה שאמרת לי. בתחילה התפלאו או צחקו עלי, אבל עכשיו אפילו גויים מקבלים את זה.

היהודי הזה זכה שב"ה פרנסתו שבה להיות כמו שהיתה לפני כן!

והרב ממשיך ואומר- "וזו העצה לכל אחד, ופשוט שצריך גם שתהא לאדם זכות שתועיל לו הסגולה הזו."

וכנראה שזהו עומק הבנת מה שנאמר במסכת ברכות ס"ג א'- "אמר רב הונא בר ברכיה בשם ר"א הקפר- "כל המשתף שם שמים בצערו, כופלין לו פרנסתו, שנאמר "והיה שדי בצריך וכסף תועפות לו"

אדם רוצה ברכה בפרנסה כותב על כך התשב"ץ זצ"ל- "קבלה ביד חכמים כי כל האומר פרשת המן בכל יום- מובטח לו שלא יתמעט מזונותיו ואני ערב לו בכך"

ואיך מועילה אמירת פרשת המן בכל יום לפרנסה?

 שע"י אמירת פרשת המן מתחזקת אצל האדם האמונה כי ד' לבדו הוא זה שזן אותו ומפרנס אותו, ואין אפשרות לאדם להוסיף ולו במעט על מה שגזר לו הבורא שממנו יתפרנס, ואין שום אדם בעולם שיכול להחסיר ולקחת ממנו ואפילו לא גרגיר קטן ממה שגזר עליו הבורא שהוא צריך לקבל!

מספרים על אישה אחת שבנה חלה מאוד. היה זה ביום ששי בשבוע.  היא קראה לרופא מומחה, והרופא אמר לה- דעי שבנך נמצא במצב מאוד קשה, ויש חשש כבד לחייו, אני אפילו לא יודע איזו תרופה לתת לו. בכל אופן אתן לך מרשם לתרופה טבעית, תתני לילד 4 טיפות כל חצי שעה ובעז"ה אני מקווה שמצבו ישתפר והוא יצא מכלל סכנה

ביום ראשון הגיע הרופא אל ביתה של אותה אישה כדי לראות מה מצבו של הנער, ובליבו חשב הרופא שהבן שהיה חולה כבר ח"ו אינו בין החיים

להפתעתו ראה אותו בריא ושלם לחלוטין. לא היה זכר לתשישות שתקפה אותו עקב מחלתו

שאל  הרופא את האמא- האם הוספת תרופה נוספת על זו שנתתי לך?

אמרה לו – למעשה ביום ששי כל בתי המרקחת כבר היו סגורים, אבל האמנתי באמונה שלמה בכל ליבי שהתפילה שלי תועיל לרפא אותו יותר מכל התרופות! לקחתי את הפתק שרשמת עליו את המרשם, הרתחתי לפני שבת מים, ושמתי את המרשם בתוך המים הרותחים. מהתמיסה הזו נתתי לבן שלי 4 טיפות כל חצי שעה, כשאני מתפללת להשי"ת בכל פעם מחדש שאני נותנת  לבני את הטיפות הללו- "הרי  הקב"ה הוא רופא כל בשר , וכשם שהוא יכול לרפא עם הטיפות של התרופה, כך הוא גם יכול לרפא בטיפות הללו של מים עם הפתק של התרופה. וכי באמת התרופה היא שמרפאה? הלא ד' יתברך הוא זה שמרפא את האדם בתחפושת של תרופה! דרך התרופה!

מוסיף על כך הרב קורח זצ"ל- בהלכות תשובה כתוב כך- כשמקדישים עצים ואבנים לשם שמים, כאשר מקדישים קרבן לד', חלה עליו קדושה

כל שכן האדם עצמו שנשמתו ממקור נשגב רוחני אלוקי, כאשר מנהמת ליבו ישאג על המועקה שלו, על מה שמדאיג ומצער אותו, על הדבר שמצפה לו לישועה, הוא צועק את שם ד' ומתפלל- "אנא ד' עזור לי בדבר הזה, אנא ד' הושיע אותי בדבר הישועה הזו והזו" מובטח לו שתשרה חלות וקדושה ותנוח על אותו דבר שנצרך לו לישועה, ובוודאי הדברים הללו אמורים אם לאותו אדם יש זכויות לקבל את הישועות הללו, כיון שבדרך כלל הוא מקפיד לקיים את המצוות.

דוד המלך אומר בתהילים – "צרה ויגון אמצא ובשם ד' אקרא" וגם- "בצר לי אקרא ד' ומאויבי איוושע"

כוח ועוצם הקריאה, עומק הענין הוא להזכיר שם ד' תחילה- אומר הרב קורח זצ"ל

וחבל על רבים שהרגילו עצמם להוציא בשעה קדושה כזאת, שקשה לו לאדם שכואב לו מאיזו שהיא סיבה מלים חסרות משמעות כמו- אי, נורא או אוי וי

חשוב שנחזור לעשות כפי שנהגו אבותינו רבותינו וזקנינו- כשהיו נאנחים אנחה כלשהיא הרגילו עצמם לומר- ד' הושיענו, ד' הצילנו-

  • במיוחד בתקופה כמו שלנו כמה חשוב להזכיר שם שמים על כל דבר, להזכיר שם שמים בתפילה על כל דבר שאדם צריך לו, כך אדם זוכה להרגיש קשר לד' יתברך וזו הדרך לזכות לישועות!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

עוד מאמרים