האם מותר לשנות הוראת קבע ממוסד למוסד אחר?

שינוי והפסקת הוראת קבע לארגון צדקה

מאת הגאון רבי אוריאל חוברה שליט"א

רב הישוב נחליאל ואב"ד לממונות מטה בנימין

שאלה: אדם שחתם הו"ק לארגון צדקה מסוים, ולאחר מכן רוצה לבטל את ההו"ק ולהעבירה למוסד אחר או אפילו לבטל לגמרי. האם מותר הדבר או אסור. והאם יש חילוק בין אם חתם את ההו"ק ללא הגבלה או שיש לו מספר חיובים לתשלום.

כמו כן, יש לשאול, גם אם יהיה אסור לבטל הו"ק כנז"ל, האם באופן שחתם הו"ק לקופת הצדקה מקומית עבור קרן יתומים מסוימת, ובסופו של דבר לאחר שיחה עם בני המשפחה, נתבקש הוא להעביר את ההו"ק והתרומה ישירות לחשבון הבנק של האלמנה, שבכך זה יסייע הרבה יותר לאלמנה והיתומים (מאשר התרומה לקופת הקרן). האם מותר לבטל את ההו"ק בכהאי גוונא או לא.

תשובה: לכל מאן דבעי, שלומים תן כמי נהר. הנני להשיב לשאלתכם וכדלהלן. א. מי שחשב בלבו לתת צדקה חייב לקיים מחשבתו, וכ"ש אם אמר בפיו שכופין אותו לקיים, כמבואר בשו"ע יור"ד סימן רנ"ח סעיף י"ג, ע"ש. אמנם מועיל בזה התרת נדרים. אבל הוראת קבע נחשב שהגיע לידי גבאי הצדקה, והוי נדר שאינו יכול לחזור בו אפילו בהתרת נדרים, כמבואר בשו"ע יור"ד סימן רנ"ח סעיף ו', עיין שם.

ב. בדרך כלל יש מספר תשלומים בהו"ק ויכול להפסיק בתום התשלומים שהתחייב, וזה פשוט. אך אם לא מצוין שם מספר תשלומים וכבר עברו כמה תשלומים, מאחר ויש בדרך כלל סעיף המאפשר לו לבטל וידע מכך בזמן החיוב ועל דעת כך חתם, יכול לבטל גם בלי התרת נדרים.

ג. אם ההוראת קבע היא לאותם אנשים ממש, אם כן מה לי אם עובר דרך הבנק או נותן ישירות לאלמנה והיתומים, הרי את הנדר הוא מקיים. אולם לפעמים הקרן דואגת לכלכל מעשיהם של היתומים שלא יהיו בזבזנים וכדומה, וכל מקרה לגופו.

בברכה,

אוריאל חוברה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

עוד מאמרים