האם נשים חייבות במים אחרונים או לא? מאת הגאון רבי אורן צדוק שליט"א

שאלה

האם נשים חייבות במים אחרונים?

תשובה

לק"י

הנה מספר טעמים נאמרו בהצרכת מים אחרונים קודם ברכת המזון.

1) משום טינוף הידים בסעודה, שאין מכבוד ברכת המזון לברך כן.

2) משום מלח סדומית.

3) משום האמור בזוהר הקדוש (תרומה קנ"ד:), שיש סוד גדול ונורא בנטילת מים אחרונים, יעויין.

והנה, על אף שדרך אכילה כיום הינה באמצעות כלים, כך שטעם ראשון אינו. וכיום אין ידוע על מלח סדומית, ולכן אין להטעם השני. מכל מקום תיקון חכמים את הנטילה נשאר במקומו. ואף נשים חייבות במים אחרונים, ויש לעורר על הדבר. אולם יש לידע שמנהג אשכנז להקל בכל דין זה, כדעת התוספות, אלא אם כן ידיו מלוכלכות, שאז דאי שחייב. לכולי עלמא.

הצ' אורן בכא"מ שמעון צדוק יצ"ו

שאלה

רציתי לשאול כמדומני שלא נהגו הנשים לעשות מים אחרונים ?

תשובה

לק"י

התשובה שהשבנו היתה לגופו של ענין, להלכה ולמעשה שנשים חייבות. זו הלכה לדעת הרמב"ם והשולחן ערוך מבלי לחלק.

ואמנם ידעתי שהנשים בפועל אינן נוהגות כן, ועל כן ציינתי שיש לעורר על הדבר. וכן ציינתי מנהג אשכנז בזה, לרמוז שאפשר שמשם הגיע הרפיון בדבר אצלינו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

עוד מאמרים

שאל את הרב