האם צריך להפריש חלה מאוזני המן ועוגות שנועדו למשלוחי מנות

בירורי הלכה חשובים בענייני הפרשת חלה מעוגות ואוזני המן
מאת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א מרבני בית ההוראה

הפרשת חלה מאזני המן ועוגות שנועדו למשלוחי מנות

יש לדעת הערה נחוצה לדינא, שבהיות והרבה נשים אופות "אזני המן" ועוגות לצורך משלוחי מנות ופעמים מחלקת את העוגות ואינה משאירה ומותירה בידה לצורך בני ביתה הסמוכים לשולחנה, עוגות בשיעור חיוב הפרשת חלה, הרי שכהאי גוונא אינה יכולה לברך על הפרשת חלה וכנראה הברכה היא ברכה לבטלה כדין העושה עיסה על מנת לחלק וכמו שביארתי בשו"ת ברית הלוי (ח"א סי' קטו).

אזני המן במילויים שונים או שגוף העיסה שונה 

כמו כן האופה אזני המן שחלקם במילוי פרג וחלקם במילוי שוקולד ואין בכל סוג שיעור הפרשת חלה פטורה מהפרשת חלה והמפרישה מהם אף שצירפה הכל כלי אחד ברכתה ברכה לבטלה כמבואר בשו"ע ורמ"א (יו"ד סי' שכו ס"א) וכמו שכתבתי בשו"ת ברית הלוי (ח"א סי' קיד) ודין זה חשוב גם לשאר ימות השנה שמקפידה לאפות סוג אחד של בצק ובאחד מערבת סוכר ובשניה לא כי מקפידה על כך, וכן אחד מלוח ואחד מתוק חשיב הקפדה ואם אין שיעור חלה בכל סוג אחד, פטורה מהפרשת חלה וברכתה ברכה לבטלה.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

כתיבת תגובה

להרשמה לרשימת התפוצה של קו המאורות

.

עוד מאמרים

שאל את הרב