כל דיני הכשרת המטבח / הכלים לפסח – הלכה למעשה

הכשרת המטבח / הכלים לפסח – הלכה למעשה

נכתב ע"י הגאון רבי נתנאל יוסף נבון שליט"א

מורה הוראה ומראשי הכולל שע"י 'המאורות'

לעילוי נשמת האיש הכשר ר' משה שרם בן יוסף ורבקה זצ"ל נלב"ע כ"א אדר תש"פ

הכשרת הכלים, מתחלקת לשני נושאים : חיוב הטבלת הכלי – חיוב הגעלת הכלי:

 1. כלים חדשים שנקנו מגוי – חיוב הטבלתם במקווה.
 2. כלים משומשים – חיוב להגעילם במים רותחים, אם בלוע בהם טעם איסור.

טבילת כלים – פעולה המטהרת את הכלי מטומאת הגוי

התורה מחייבת להטביל כלי שייצרו גוי. הטבלתו במקווה – "מוציאה אותו מטומאת הגוי ומכניסתו לקדושת ישראל" – לשון הירושלמי. מובן, שההטבלה – אינה פועלת פיזית אלא 'רוחנית'.

[בתקופה זו, בה כמעט לא ניתן לצאת מהבית, נראה שלא תהיה אפשרות להטביל כלים חדשים, לכן עצה טובה – להקפיד לרכוש כלים הפטורים מטבילה, לוודא שמצוין על אריזת הסיר / קומקום / סכו"ם וכדומה – "כלי זה אינו צריך טבילה" באישור ובהשגחה של רב ופוסק.

אם לא נשיג כלים אלו – אין היתר להשתמש בכלים החייבים טבילה, אפילו שימוש ארעי!]

פרטים רבים נאמרו בהטבלת כלים, נביאם במאמר נפרד, לפי הצורך.

הכשרת / הגעלת כלים – פעולה המפליטה את הטעם הבלוע בדופני הכלי

הגעלת כלי, מושג המוכר לנו בחיי היום יום במקרים של תקלות בשר וחלב.

דוגמא קלאסית: סיר  'בשרי' – [בשלו בו מאכלים בשריים], שבטעות בישלו בו מאכל חלבי – ברגע זה – הקדרה נאסרה, בגלל שבלוע בה תערובת של טעמי בשר וחלב  וכל עוד שלא יכשיר את הכלי ע"י שיפליט טעם זה, אסור להשתמש בה.  

[דין המאכל: אם הסיר "בן יומו" ; בישלו בו בשר ביממה האחרונה [24 שעות] – המאכל נאסר. אך אם אינו בן יומו, המאכל מותר].

כך גם לעניין פסח – סיר שכל השנה בשלו בו חמץ, כגון אטריות / פתיתים / קוסקוס – אסור לבשל בו מאכלים לפסח, אא"כ יבצעו פעולה שתפליט את הטעם הבלוע.

[הערה חשובה – דיעבד: קרה לא פעם ולא פעמיים… שטעו ובישלו לפסח בכלי חמץ – מה הדין המאכל?  לפי דעת השולחן ערוך וכך נוהגים בני ספרד – אם הסיר לא בן יומו – המאכל מותר! (אם הסיר היה נקי מממשות חמץ, כמובן). אך לפסק הרמ"א וכך מנהג בני אשכנז – המאכל אסור באכילה.]

החומר שממנו עשוי הכלי

מתכת או פלסטיק

הגעלה במים רותחים יכולה להשפיע  / להפליט רק מכלי מתכות או פלסטיק.

כלי חרס, פורצלן, טפלון

אך אינה מפליטה מכלי חרס / פורצלן!  כמו כן – לא ניתן להכשיר כלי טפלון.

כלי זכוכית

מחלוקות קיצונית: לדעת פוסקי ספרד – אין צורך להכשיר, זכוכית אינה בולעת כלל. לבני אשכנז, לא ניתן להכשיר, בולעת ואינה פולטת, כחרס.

תנאים בסיסים לפני כל פעולת הכשר

 1. לנקות את הכלי היטב שלא תישאר בו ממשות חמץ. [למעט פעולת ליבון]. 
 2. להמתין 24 שעות מהבישול האחרון.
 3. הקומקום שממנו שופכים מים רותחים, יהיה קומקום של שאר ימות השנה ולא של פסח!

דרגות ההכשרה

כלל מרכזי: "כבולעו – כך פולטו"

כמו שזה נשמע, הטעם הבלוע בדופני הכלי – יצא משם בדיוק כמו שנכנס לשם…

ליבון

באופן מעשי, כמעט לא פוגשים היום אופציה זו, אחת הדוגמאות שעוד שייך למצוא – רשת של מנגל. מעשה והתאספו בני המשפחה בחול המועד לצלות בשרים וכו' ושכחו לרכוש רשת חדשה לפסח – כיון שבמשך השנה מצוי שנותנים פיתה על הרשת – חייבים להכשיר ; אלא שבשונה מבליעות שנוצרו ע"י מים – כאן נבלע חמץ יבש, ללא נוזלים, על כן כבלעו – כך פולטו, יש ללבן את הרשת – ע"י אש ממש משך כרבע שעה.

כלי ראשון – כלי שעמד על האש ורתח בדרגת 'יד סולדת בו'

דוגמא: סיר המשמש לבישול אטריות במשך השנה, שמו בשפת ההלכה "כלי ראשון" – יש להכניסו ליורה שיש בה מים רותחים, לוודא שגם לאחר שהוכנס הכלי – המים עדיין מבעבעים / מעלים רתיחה ולשטפו אח"כ במים קרים.

עירוי

כלי ששפכו עליו מכלי ראשון, כגון קערת מתכת, המיועדת להכנת קוסקוס ע"י שפיכה מקומקום רותח – אין צורך להכניסה לתוך קדירה כנ"ל אלא די לערות מכלי ראשון – כבלעו – כך פולטו!

דבר גוש – כלי שמניחים עליו חמץ מוצק כגון קיגל אטריות

כתבו הפוסקים שלעניין פסח גם בני ספרד מחמירים לדון זאת ככלי ראשון.

רוב תשמישו

לפי דעת השולחן ערוך וכך מנהג בני ספרד, כלי שבדרך כלל השימוש בו באופן מסוים ורק לפעמים קורה שיש שימוש בדרגה קלה יותר די להכשירו לפי רוב תשמישו.

דוגמא: הקערה הנ"ל, אם רוב הזמן מיועדת לערות עליה מקומקום רותח ורק לפעמים מעמידים אותה על האש ממש, אין צורך להגעילה. אך לבני אשכנז, יש להתייחס גם לפעמים מעטות אלו וחייבת הגעלה.

ידיעה זו חשובה מאד ומשליכה על הבדל הפסיקה בין בני ספרד לאשכנז.

על פי האמור, להלן לכמה דוגמאות:

סירים – הגעלה.

סכו"ם – לבני ספרד מספיק לערות, מכלי ראשון.   לבני אשכנז – להגעיל, תוך כלי ראשון.

הסבר: בדרך כלל משתמשים בסכו"ם, רק בכלי שני, אלא שלפעמים נועצים מזלג בדבר גוש, או מערבבים בכף בתוך סיר.

צלחות: פורצלן – לא ניתן להכשיר.

כוסות: זכוכית – לבני ספרד ניקיון בלבד. לבני אשכנז, כשהשתמש בהם חמץ חם – יש לערות מכלי ראשון.

כפות הגשה: כיון שרוב תשמישם בתוך כלי ראשון – חייבים הגעלה.

קערות הגשה / מרקיות: כיון שהכלי לא עמד על האש אלא שפכו אליו מהסיר – די בעירוי.

פלטה של שבת 

רבים שואלים האם צריך לקנות פלטה לפסח? להלן אופן ההכשרה לכתחילה, גם למי שמניח חלות על הפלטה!

 1. ניקון יסודי.
 2. להכניס את התקע עד שהפלטה רותחת ובמקביל לחמם מים בקומקום.
 3. להוציא את התקע ולערות מים מהקומקום.
 4. לצפות בניר כסף עבה.
 5. להימנע מהנחת מאכל ישירות על הפלטה אלא רק סירים ותבניות.

'בלאך' המכסה את הכיריים בשבת

ינקה היטב ויניח – הפוך – על האש, כשכל הלהבות דולקות. וטוב לעטוף בנייר כסף עבה.

תנור

כתבו הפוסקים פה אחד, לא כדאי להכשיר תנור לפסח, היום ניתן לרכוש טוסטר אובן בסכום פעוט ובכך מתרחקים מחששות.

אם בכל זאת אין באפשרותו לקנות:

 1. ניקיון יסודי תוך התנור ודלת התנור [עבודה קשה!]
 2. המתנת 24 שעות מהשימוש האחרון.
 3. להפעיל את התנור משך כשעה ורבע, על מידת החום הגבוהה ביותר.

רשת התנור

 • אם במשך השנה מניח חמץ על הרשת ממש, [כגון פיצה] – אין להכשירה.
 • אם הרשת משמשת רק מעמד להנחת התבניות עליה – ינקה היטב ויכניס לתוך התנור כשמפעיל את התנור להכשרת התנור. [נמצא, שמכשיר יחד את התנור והרשת]

תבניות התנור – לא ניתן להכשירם! יש לקנות חדשות או להשתמש בתבניות אלומיניום חד פעמיות.

תנור  פירוליטי / מנקה עצמו

להלן סדר הכשרתו לכתחילה:

 1. לנקות ולהוציא את הרשת וה'סולם' (הכלי שתופס התבניות) – הוראות יצרן מחשש שיתקלקלו.
 2. דלת התנור – יש לנקות היטב במיוחד סביב הגומי המלפף את קצות הדלת.
 3. הפעלת תכנית ארוכה, כשעתיים מגיע ל5000 מעלות!
 4. לאחר שהוכשר – יש להכניס את הרשת והסולם לתנור ולהפעיל משך כשעה על חום 250 מעלות.
 5. בסמוך נתייחס להכשרת כיריים ונציין שבהזדמנות זו יכול להכניס גם את החצובות והמבערים לתנור, תוך שמכשיר את הרשת.

טוסטר אובן – לא כדאי להכשיר לפסח

טוסטר לחיצה – לא ניתן להכשיר לפסח.

מיקרוגל

כתבו כל הפוסקים – לא מומלץ בכלל, להכשיר. אולם במקום צורך כגון אם יש זקן או חולה וכדו' וחייב כלי זה – יעשה כדלהלן:

 1. ניקיון יסודי לצלחת ולחלל המיקרו.
 2. המתנת 24 שעות.
 3. יניח קערה גדולה עם מים וסבון (לא אקונומיקה) ויפעיל למשך 15 דקות.
 4. בפסח – ישתמש רק בכלים סגורים.

כיריים – [חומרא יפה לקנות כיריים לפסח, היום הדבר בהישג יד].

 1. משטח הכיריים – לנקות היטב עם מסיר שומנים, עירוי מקומקום רותח. טוב לצפות בנייר כסף עבה.
 2. מבערים – נקיון היטב. אחר כך – טוב ליתנם תוך תנור כנזכר לעיל.
 3. חצובות 
 4. לבני ספרד – הגעלה תוך כלי ראשון או הכשרה תוך תנור פועל, כנזכר לעיל. וטוב גם לצפות בנייר כסף עבה [להיזהר לא להיחתך].
 5. לבני אשכנז  צריך ליבון חמור, הדבר אינו מעשי כ"כ ומצוי שהברזל נעקם ומתקלקל, על כן יערה רותחים וחייב לכסות בנייר כסף עבה!

כיריים קרמיות / משטח זכוכית

יש מהפוסקים שהמליצו להימנע מלהכשיר לפסח, כיון שעשוי מזכוכית חסומה שמעורבים בה חומרים שיתכן שהם חרס ואדמה שלא מועיל להכשירם.

אמנם, אם מוכרח להשתמש בהם:

 1. ניקיון יסודי.
 2. המתנת 24 שעות.
 3. להפעיל את כל המבערים על החום הגבוה ובעודם דולקים – יערה עליהם מים רותחים.
 4. בפסח – לא יניח מאכל ישירות אלא רק תוך סיר או תבנית.
 5. יקפיד שלא תהא רטיבות בין המשטח לסירים.

כיריים אינדוקציה

דינם חמור יותר, כיון שלא ניתן להפעיל את החום כשאין סיר, על כן עדיך להימנע. ואם חייב להשתמש – יערה רותחים ויקפיד מאד משל כל השימוש לפסח, שלא תהיה רטיבות בין הסיר למשטח.

מדיח כלים

יש פוסקים שכתבו שלא להכשירו, אך המקל – יש לו על מי לסמוך ויכשיר כדלהלן:

 1. יוציא את המסננים הנמצאים בחלל המדיח ויקה אותם היטב מכל ממשות ושומן.
 2. יפעיל את המדיח בתוכנית על חום מקסימלי וייתן חומר ניקוי בכמות כפולה. [ניתן להשיג חומר מיוחד המיועד לניקוי יסודי תקופתי למדיח כלים].
 3. אם עשה כן – פעולה זו מכשירה גם את חלקי הפלסטיק המיועד להנחת הסכו"ם, כאמור לעיל שניתן להכשיר גם כלי פלסטיק.

קומקום מים

טוב ויפה לרכוש לפסח, כיון שכלי זה נמצא תדיר על השיש ומצוי שדבוק בו חמץ ממש. בפרט אם מערה ממנו על חמץ כגון על דייסה או קוסקוס, בלוע בפייתו אדים שעלו מחמץ. לא הספיק לקנות:

 1. ינקה היטב מבית ומחוץ.
 2. ירתיח מים עם חומר מנקה.
 3. ישפוך את המים לכיור ובכך נכשרה גם הפייה.

מיחם מים

אם לא הניח עליו חמץ בעין – ינקה ודי בכך וטוב לערות מים על הפייה.

אם הניח שם חמץ [אפילו הניח פעם אחת, בזה לא נאמר הכלל רוב תשמישו] – חייב הגעלה, אלא כיון שלא מעשי להכניס את המיחם כולו לתוך דוד מים, על כן:

 1. ירתיח מים כמעט עד למעלה.
 2. את החלק העליון צריך להכניס לדוד של מים רותחים.
 3. גם את המכסה יכניס לתוך דוד מים.

שיש וכיורים

הדין לבני ספרד

 • מן הדין אין חיוב להכשירם אלא רק לנקותם היטב, בגלל שרוב השימוש בהם – בצונן.
 • אלא שהעידו גדולי פוסקי ספרד שהמנהג לערות מים רותחים או לצפות בנייר כסף עבה. לפני שמערה, יקפיד לייבש את השיש.

הדין לבני אשכנז – מן הדין צריכים ליתן כיור פלסטיק תוך הכיור הרגיל ואת השיש – לערות עליו חמים וגם לכסותו היטב.

מקרר ומקפיא

כיון ששימושו בצונן – ינקה היטב ובפרט בחריצים שבין קפלי הגומי. במקפיא, ישתדל כמה שניתן, אך פירורים הנמצאים במקום שלא יכול להגיע אליהם – די שיפגום בחומרי ניקוי.

בקבוק תינוק

ראוי לקנות לפסח, אם לא הספיק – יכול להכשירו בעירוי מכלי ראשון וטוב כלי ראשון ממש וכן יעשה לפייה.

פיטמת הבקבוק – יש לקנות חדש.

מיני בר – לנקות היטב ולערות על הפייה.

מעבד מזון

בדרך כלל מיועד לירקות וכד', לכן מספיק לנקותו היטב. אולם, חשוב לנקות גם מבחוץ, כיון שנמצא תדיר על השיש ומצוי שם חמץ.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

עוד מאמרים

שאל את הרב