שאלות נפוצות בהלכות חג הפסח – האם מיחם חשמלי צריך הכשרה לפסח, וכיצד | האם מותר לאכול עוגה מקמח מצה בערב פסח | האם בודק החמץ שכבר בדק לפני ליל הבדיקה – מאת הגאון רבי אוריאל חוברה שליט"א

שאלות נפוצות בהלכות חג הפסח – האם מיחם חשמלי צריך הכשרה לפסח, וכיצד | האם מותר לאכול עוגה מקמח מצה בערב פסח | האם בודק החמץ שכבר בדק לפני ליל הבדיקה

מאת הגאון רבי אוריאל חוברה שליט"א

רב הישוב נחליאל וחבר ביה"ד לממונות מטה בנימין

שאלה: האם מיחם חשמלי של שבת, צריך הכשרה לפסח, וכיצד?

תשובה: אם לא מניחים על המיחם פיתות, מעיקר הדין אינו צריך הכשרה אלא נקיון מבחוץ שלא נדבק בו חמץ. אבל אם לפעמים מניחים עליו פיתות אע"פ שרוב תשמישו הוא לחימום המים, יש להכשירו בהגעלה, במיוחד אם יש חשש שנפלו פרורים של חמץ. כלומר לנקות את המיחם יפה, ואחרי עשרים וארבע שעות לחמם את המיחם עם מים עד לגובה שיוכל לגלוש בזמן שהוא ירתח. וע"ע בבן איש חי פרשת צו שנה א' סעיף י"ב. ואם מכסה המיחם מפלסטיק ואין חשש שנפלו פרורי חמץ, די שיערה על המכסה מים רותחים, לאחר שניקהו היטב.

שאלה: האם מותר לאכול עוגות מקמח מצה בערב פסח, באופן שהעוגה אין בה תואר לחם כלל?

תשובה: בערב פסח משעה עשירית אסור לאכול פת, ואפילו מצה עשירה כולל עוגיות, אבל אוכל מעט פירות או ירקות, עיין שו"ע סימן תע"א סעיף א' ואילך. וע"ע חזון עובדיה חלק ב' עמוד צ"ה. וע"ע בספר "מקראי קודש" פסח עמוד כ"ד שהאריך בזה ע"פ ראשונים ואחרונים, עיי"ש. ולמעשה המיקל לאכול מעט עוגה מקמח מצה, יש לו על מי לסמוך.

שאלה: מה הדין אדם שכבר עשה מכירת חמץ על כל מוצרי החמץ שבביתו, אך לפתע נזכר שלא מכר עוד כמה נקודות של חמץ בביתו. או שבערב פסח אחרי חצות היום נזכר לפתע בעוד מוצרי חמץ בבית, ושוב הכניסם לארון  של החמץ המכור לגוי, האם מהני המכירה לזה או לא?

תשובה: בדרך כלל יש בשטר מכירת החמץ "וכל חמץ שיש לי", ובכל מקום שנמצא. ולכן גם אם לא נזכר בבירור על איזה חמץ, הוא מכור לגוי. ודוקא בדברים שהיו לו עד זמן מכירת החמץ, אבל אם קנה דברי חמץ אחר שעשה מכירת חמץ ונזכר בחצות היום אסור, ואין מכירת החמץ מועיל לדברים אלו.

שאלה: אדם שניקה את כל הבית קודם הפסח הדק היטב, ושוב בליל בדיקת חמץ, רוצה לנקות רק את המקומות שעדיין לא ניקה ובדק מחמץ, האם מוטל עליו לנקות את כל הבית שוב או רק את המקום שהותיר לבדיקה?

תשובה: השאלה אינה מובנת דיו: מצד אחד הוא ניקה את כל הבית, ומצד שני הוא רוצה לנקות רק המקומות שלא ניקה. ועל כל פנים פשוט שאינו חייב לנקות את כל הבית, אבל חייב לבדוק לאור הנר את כל הבית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

עוד מאמרים

שאל את הרב