שאלות מצויות בענייני השימוש באינטרנט

שאלות בענייני השימוש באינטרנט

מאת הגאון רבי רון אל אהרן שליט"א

אב"ד לממונות נתיבות

שאלה: רציתי לשאול, האם מותר לקיים מצות השבת אבדה, על מכשיר שאינו כשר, ויש בו אפשרות לאינטרנט. כמו כן, רציתי לשאול האם מותר להחזיק אינטרנט לצרכי עבודה דחופים, ומהם האופנים שניתן להתיר ולהקל בזה. והאם אכן דינו חמור של המחזיק מכשיר כגון זה. והאם יש בזה חילוקי מנהגים ודעות.

תשובה: א. דיני ממונות ומצוות השבת אבידה חלה גם על מכשירים שאינם כשרים. ב. רק אינטרנט חסום לחלוטין, כמו "נתיב" שאין אפשרות לפתוח את החסימה ע"י קוד וכדו'. ג. מי שמחזיק מכשיר וקו שאינם כשרים, עובר על לאו "לא תביא תועבה… והיית חרם כמוהו". ד. אין בדבר הבדל בין עדות ומנהגים.

שאלה: האם מי שמחזיק מכשירים כאלו, פסול לעדות או כדומה.

תשובה: יש רבנים שאומרים כן. אך בעיון בעומק ההלכה בחו"מ סימן ל"ד, ל"ז עולה כי לא ניתן לפסול לעדות מחמת כן. אמנם כמובן שלכתחילה אין לקחתם לעדות בקידושין או גירושין.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

כתיבת תגובה

להרשמה לרשימת התפוצה של קו המאורות

.

עוד מאמרים

שאל את הרב