עדת תימן אבילה: הלך לעולמו זקן העדה הצדיק מורי שמואל עמרני זצ"ל | בן 96 בפטירתו

עדת תימן אבילה: הבוקר הלך לעולמו זקן העדה ושריד לדור דעה הצדיק רבי שמואל עמרני זצ"ל | בן 96 בפטירתו | הלוויתו תצא הבוקר מביתו בעיר ראש העין | הצצה לדמותו רבת האנפין אבל כבד בעדת תימן לאור הישמע הבשורה המרה, על פטירתו בשיבה טובה ובשם טוב, של זקן עדת תימן בדורינו, הצדיק מורי שמואל … המשך לקרוא עדת תימן אבילה: הלך לעולמו זקן העדה הצדיק מורי שמואל עמרני זצ"ל | בן 96 בפטירתו