נשבה ארון הקודש: מרן הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל ראש מועצת חכמי התורה | מסע ההלויה בשעה 1 בצהרים מביתו

נצחו אראלים את המצוקים: מרן הגאון הגדול רבי שמעון בעדני זצוק"ל ראש מועצת חכמי התורה של ש"ס ומנהיג הציבור הספרדי השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה בבית החולים שיבא בתל השומר והוא בן 95 | נמשיך לדווח על פרטי מסע הלוויה אבי אבי רכב ישראל ופרשיו: בכל שדרות היהדות החרדית בארץ ובעולם יתמות ואבל כבד, עם … המשך לקרוא נשבה ארון הקודש: מרן הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל ראש מועצת חכמי התורה | מסע ההלויה בשעה 1 בצהרים מביתו