שטר הרשאה למכירת חמץ

המכירה נסגרה לשנה זו - שנת ה'תשפ"ד

שימו לב  – המכירה לשנה זו נסגרה! ולא ניתן למכור את החמץ עוד באמצעות אתר המאורות!!!!

 

על מנת להתחיל בהליך מכירת החמץ, אנא קראו את הסעיפים הבאים בעיון.

  
א. מכירת החמץ היא אינה רק למראית העין, ולכן אם ירצה הגוי לבא וליטול מן החמץ בפסח שנמכר לו, יש לאפשר לו לקחת, ואחרי הפסח מחשבים עמו על מה שלקח. (אמנם אין זה מצוי כלל שהגוי לוקח מן החמץ).
 
ב. יש לקבץ את כל החמץ במקומות מסוימים – ארונות מטבח, או במקפיא, ולסמן את אותם מקומות באופן ברור שזה חמץ ואין לקחת משם.
 
ג. הואיל ומכירת החמץ נעשית בגמירות דעת מוחלטת למכירתו כדת וכדין, אשר על כן,  מובן מאליו שאסור להשתמש כלל בחמץ זה עד לאחר צאת הכוכבים של מוצאי פסח.
 
ד. שימו לב – השנה שנת ה'תשפ"ד, ניתן למלא את טופס המכירה באתר 'המאורות', אך ורק עד ליום שני י"ד ניסן בשעה 7 בבוקר בלבד. לאחר מכן לא יהיה ניתן למכור את החמץ דרך מערכת 'המאורות'.
 
ה. בכל טופס ניתן למלא פרטי משפחה \ בית אחד. אם אתם מעוניינים למכור חמץ של קרובי משפחה או חמץ שנמצא במקומות אחרים, יש למלא מספר טפסים. אך יש לקבל לכך את הסכמתו למכירת חמצו. 
  
ו. אין צורך לציין היכן יונח החמץ במהלך החג. אך כמובן שבבית עצמו, יש לרכז את החמץ במקומות מסומנים וברורים.
 

ז. מכירת החמץ בשנה זו, שנת תשפ"ד, חלה החל מיום שני בשעה 11 בבוקר, ולכן אין להכניס או לקחת מוצרים מארונות או המקומות המסומנים כמכורים לגוי. 

 

להלן פרטיי האישיים והכתובת בה החמץ ותוצרתו יימצאו ו/או כתובות נוספות של שולחיי:שני

על הכל אני עושה שליח את הרב יהורם ב"ר שלמה יפת, למכור את החמץ וחשש חמץ ותערובת חמץ הנ"ל או חלק מהם, ולהשכיר את המקומות הנ"ל או חלק מהם. ורשות בידו למכור ולהשכיר הן ע"י עצמו הן ע"י שלוחו לכל מי שירצה, ובאיזה מחיר שירצה, גם בהקפה, ובאיזה קנין שירצה, ואם ירצה יוכל ליקח לעצמו בכסף המכירה והשכירות עד סך שקל חדש א', ויוכל להקנות החמץ והשכירות עי"ז, ותהא ידו כידי פיו כפי והודאתו כהודאתי. וגם אני נותן לו רשות ביום י"ג ניסן להפקיר את החמץ הנ"ל ולבטלו. ורשות בידו לתת לקונה ממנו דריסת רגל דרך רשותי ורשויות המושכרות או שאולות לי למקומות המושכרים הנ"ל, ומחוייב אני למסור לקונה ממנו את מפתחות החדרים והמקומות הנ"ל בכל עת שירצה.

וכל מה שיתנה או שיכתוב בשטר מכירה לקונה ממנו, עלי לקיים בלי טענות וערעור, ולא אוכל לומר לתקוני שדרתיך וכו', והרשאה זו נעשית גלויה ומפורסמת ולא תיפסל לא בחסיר ויתיר ולא בטשטוש ומחק, ויהיה תקפה ככל שטרי הרשאה הנעשים ע"פ תקנת חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא. ורשות נתונה לאשר הרשאה זו על פי חוקי הממשלה להיות תקפה כתוקף ייפוי כח בלתי חוזר. ואני מצהיר בזה כי טענת שטר למראית עין או טענת שטר לצרכים דתיים לגבי הרשאה זו תהיה בלתי קבילה. והכל שריר וקיים.

הירשמו כעת לניוזלטר שלנו

והישארו מעודכנים!

מכרת את החמץ?

העבר כעת סל קמחא דפסחא למשפחה נזקקת