אודותינו...

המרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן “המאורות” שעל ידי ישיבת “מאורות הרש”ש” ע”ש רבותינו המאורות הגדולים – רבינו שלום שבזי זיע”א ורבינו שלום שרעבי זיע”א – שע”י עמותת אור תורת שלום (ע”ר), נוסד בשנת ה’תשנ”ד בעיר נס-ציונה על ידי הרב יהורם יפת שליט”א ובראשותו ובהכוונתו של מורינו הגאון הצדיק רבי סעדיה בן יוסף זצוק”ל, מגדולי רבני תימן בדור האחרון.

ראשית הפעילות הענפה וגולת הכותרת, החלה בהקמת כולל אברכים מופלגים בתורה ויראת שמים – המונה כיום עשרות רבות של אברכים חשובים הבאים מדי יום ביומו מכל רחבי הארץ. כמו כן, פועלים כיום מדרשיות ערב ברוח צעירה למתחזקים וצעירים, וכן רשת גני ילדים ועוד פעילויות רבות שונות ומגוונות להחדרת תודעת היהדות והתורה בעיר.

בשנים האחרונות הרחיב המרכז הרוחני ‘המאורות’ את פעילותו בקרב ציבור בני עדתינו עדת תימן המפוארה בארץ ובתפוצות, עם מגוון פעילויות שונות ומגוונות.

קו ההלכה העולמי ליהדות תימן ‘המאורות – בו עשרות רבות של רבנים ומורי הוראה שליט”א מכל רחבי הארץ, משיבים בהלכה ובמנהג לפי מסורת תימן למאות הפונים מדי יום ביומו. 

כאמור, קו ההלכה העולמי מצטרף לשרשרת המפעלים של מוסדותינו, והוא כחלק בלתי נפרד מהקו העולמי ליהדות תימן – קו המאורות, בו ניתן להאזין מדי יום ביומו למיטב השיעורים, שיחות ודרשות, מטובי הרבנים והמרצים ומאת גדולי רבני תימן זצ”ל ולהבדל לחיים ארוכים שליט”א, שיעורי הלכה ומנהג כפי מסורת תימן על ידי עשרות רבנים מובהקים המועברים מדי יום ביומו בקו. וכן כינוסים ואירועים מרכזיים המתקיימים ביהדות תימן, המועברים בקו המאורות בשידור חי בזמן אמת. שלוחה מיוחדת בקו היא, שלוחת העדכונים והחדשות מהנעשה והנשמע ביהדות תימן, בקהילות הקודש ועוד ועוד.

מפעל ונדבך חשוב במרכז הרוחני העולמי ‘המאורות’ – הלא הוא “מכון המאורות” להוצאת והאדרת כתבי רבותינו חכמי תימן, אשר פועל מזה שנים להוציא לאור את תורת ומשנת חכמי תימן בארץ ובתפוצות, כשהיא כלולה בהדרה, תורה מפוארה בכלי מפואר. חכמי ורבני המכון שליט”א, שוקדים לילות כימים על מלאכת הקודש על מנת להוציא דבר נאה ומתוקן, ספרי רבותינו בפורמט נאה ומהודר.

מקום קובע לעצמו – בין פעילויות המכון – וזוכה לתהודה רבה בקרב בני העדה ומחוצה לה, הלא הוא גליון השבת של יהדות תימן – גליון גנזי מלכים המופיע ויוצא לאור מדי שבת בשבתו, על ידי צוות עורכים השוקדים על מלאכתם באמונה ומלקטים ציצים ופרחים, גנוזות ותשובות, מאת חכמי תימן, ורבים גמרו עליו את ההלל.

כמו כן, המנויים על רשימות התפוצה בדואר האלקטרוני ובוואטספ, מקבלים מדי שבוע ניוז מלא וגדוש בכל מילי דמיטב, מתורת רבותינו, ומהנעשה והנשמע בקהילות הקודש. 

טול חלק והיה שותף בהאדרת והפצת תורת רבותינו מצוקי ארץ, ובזכותך שפתותיהם יהיו דובבות בקבר, והם יפתחו פיהם בתפלה לפני כסא הכבוד, להמליץ עליך זכות, להפקד בדבר ישועה ורחמים.

לתרומה ישירה – לחץ כאן

 

סרט תדמית על הנעשה והנשמע במוסדותינו הקדושים – לחץ כאן

 

צפו כעת – בסרטוני תדמית על הנעשה והנשמע במרכז הרוחני העולמי ליהדות תימן