תּוֹרָתוֹ מָגֵן לָּנוּ: מבצע ענק מבית 'המאורות' לרגל השקת החיבור הנדיר והופעתו לאור עולם – קונטרס 'בר יוחאי' |ביום הילולת הרשב"י הקדוש – מפיצים את אור תורתו וזוכים לברכתו ולישועתו! כל הפרטים כעת

תמונת החוברות שיצאו לאור עתה בס"ד

תּוֹרָתוֹ מָגֵן לָּנוּ: 
לרגל יום ל"ג בעומר ה'תשפ"א, הופיע ויצא לאור עולם קונטרס 'בר יוחאי', הכולל בתוכו ענייני ל"ג בעומר – מכתב יד עתיק ביותר, המכיל פירוש ראשון ונדיר על פיוט 'בר יוחאי' של אחד מגדולי חכמי תימן – הגאון הקדוש המקובל האלוקי רבינו יוסף סעיד זיע"א

מעוניין להפיץ את תורת הרשב"י הקדוש ביום ההילולא ל"ג בעומר, קבל כעת עד לביתך גם לחברך ומכרך!

~ מבצע ענק לרגל ההשקה ויום הילולת הרשב"י הקדוש זיע"א ~

בתרומה של – 50 ש"ח *12 

תקבל עד לביתך 50 חוברות לזיכוי הרבים!

בתרומה של – 25 ש"ח *12

תקבל עד לביתך 25 חוברות לזיכוי הרבים!

כנסו כעת לרכישה ישירה – לחצו כאן

[יש לציין כמות וכו', ניתן לחלק לתשלומים וכדומה]

או חייגו בכל עת: 08-9302-302 או בטל': 052-7199-650.

להלן הכתבה המלאה:

מערכת מכון המאורות להוצאת כתבי רבותינו, יוצאת במיזם ענק ומיוחד עם השקת החיבור המיוחד ליום ל"ג בעומר – אשר מלבד עצם החיבור הנ"ל, כן כולל בתוכו את ענייני ל"ג בעומר, פיוטי היום וסדרו, וכן שביבי הוד על מעלת יומא דהילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א | כל הפרטים

בעוד דפוסיה של הילולת ל"ג בעומר בציון הקבר במירון מתגבשים בימים אלו טרום הילולת הצדיק, ואין איש מאיתנו היודע איך וכיצד יושר הפיוט המפורסם 'בר יוחאי', והאם אכן נקיים את ההדלקות ונוכל לשמוח בזהרו של רשב"י כבכול שנה ושנה, התגלה בימים האחרונים כתב יד עתיק מלפני קרוב ל-200 שנה של הפיוט הזה, עם פירוש נדיר.

כידוע, הפיוט נכתב על ידי המקובל רבי שמעון לביא זצ"ל, והתקבל בכל תפוצות ישראל. זה מאות בשנים בכל עדות ישראל, אשכנזים תימנים וספרדים, חסידים וליטאים, מרוקאים ופרסיים, אך ככל הידוע זהו כתב היד העתיק ביותר שקיים עם פירוש ממנו.

המקובל רבי שמעון לביא זצ"ל התגורר בראשית ימיו בקסטליה שבספרד, ולאחר מכן גלה עם בני משפחתו לפאס שבמרוקו, ובאחרית ימיו שאף לעלות לארץ הקודש, אך בדרכו בעיר טריפולי, נוכח דלילותה הרוחנית והתרבותית של הקהילה היהודית, החליט לסיים שם את דרכו, ולהרביץ תורה ליהודי העיר והסביבה. ככל הידוע חיבר את הפיוט, בסביבות שנת ה'שי"ט, לפני קרוב ל-500 שנה.

כמו בכל תפוצות ישראל, אף בתימן פיוט זה נכנס מאד והתקבל בבתי כנסת רבים, כאשר רבים היו נוהגים לאומרו בתוך סדר 'קבלת שבת', מדי שבת בשבתו, כחלק מסדר התפילה, וכפי שמופיע בתכלאל 'פעמון וזהב' מאת רבינו יצחק ונה זיע"א, מלפני כ300 שנה. וכך כיום ברוב ככל סידורי התפילה הדפיסו את הפיוט 'בר יוחאי', מי כחלק משירי השבת והן כחלק מסדר התפילה וקבלת שבת.

רבי יחיא צאלח – המהרי"ץ זיע"א, בסידורו 'עץ חיים' (חלק א' דף ק"א ע"ב) ביאר את מנהג קהילות תימן לומר את הפיוט בסדר קבלת שבת, וכך הוא כותב: "פזמון נאה מארץ ישראל, שמסדרין בכל ערב שבת וסדר קבלת שבת על קבר רשב"י ע"ה, וזכותו יגן בעדנו ובעד כל ישראל, כי לו נאה להודות בהלל ושבח לפני מי שנאמר בעבורו נעשה אדם, שזכה וזיכה את הרבים. ושמעתי מחכמים גדולים, שכל מי שהאיר ה' רוחו עליו אף בחו"ל, והוא ממארי קבלה, ינגן פזמון זה, וזהו סגולה נפלאה להארת הנשמה, האותיות מחכימות, והוא מסודר ומיוסד דרך המעלות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, מלמטה למעלה עד לראש כל הכתרים".

למרות תפוצתו הרחבה של הפיוט בכל תפוצות ישראל, לא נודעו פירושים על השיר, בדרך הפשט או בדרך הסוד, רק במאה שנים האחרונות עד לגילוי והחשיפה בשבוע האחרון של כתב היד העתיק מלפני קרוב ל-200 שנה. כתב היד הוא של הגאון רבי יוסף ב"ר סעיד זצ"ל רבה של מחוז ג'רואח שבתימן, מגדולי ענקי הרוח שעמדו לגולת תימן במאות שנים האחרונות, וכפי שמתאר את התרשמותו מאותו גאון וצדיק, התייר רבי יעקב ספיר בספרו 'אבן ספיר', וכך הם דבריו:

"מלא תורה יראה וחכמה ורוח דעת, בקי במקרא וביאוריו עד להפליא. בקי בתלמוד ברמב"ם ועד אחרונים, כאחד המורים הגדולים בארצותינו, וידיו רב לו בחכמת הקבלה בשינון גדול… הזוהר וכתבי האר"י ז"ל למודים על לשונו בעליל, כל עלה ועמוד, וכוח זכרונו רב מאד… ויד לו גם בסגולות ורפואות… ויצא שמו בכל הארץ, וגדול הוא גם בעיני השרים ועבדי המלך. ועל כל אלה, גדלה ענוותנותו ואהבת בני אדם, עם פנים שוחקות… והוא כבן ארבעים שנה…"

בהקדמה לפירושו לפיוט זה נאמר: "אמר הצעיר יוסף זעירא בן מורי ורבי אבא סעדיא הוא חכים ורבא ויקירא, על כן זחלתי ואירא, מחוות דעי אזכירה, נכנסתי בעובי הקורה, לפרש כל נקודה וספירה, מפני כי נפשי בנפש הקבלה קשורה, כי היא לנו זוהר ואורה, ולכל ישראל תפארה, כי כולם שותים מבארה, אשר היא זכה וברורה. על כן אמרתי אני, אף על פי שאני קטן הערך ופחות השכל, קטן הכמות ורב האיכות, קל שבקלים שפל השפלים, ממשש כעוורים, לא ידעתי דרך האורים, ואין לי רשות להיות מן המורים, כל שכן בחמוּרים, אשר ללב הם בוערים, ואעפ"י שלא קראתי בכל הספרים, אני ותלמידים וחבירים, עם כל זה ראיתי לעשות קצת חבורים, לפיוט בר יוחאי גדול המאורים, ומפני שלא מצאתי לו פירוש בכל הספרים, עמדתי ופירשתי אותו בסודות קצרים, וסודו הוא יקר מספירים, ופירושיו נחמדים ויקרים, מלשם שבו ואחלמה וספירים, ומהכלכלים ומשני המאורים, כי בתוך הגלגלים על מתכונתם סדורים, ביום הולכים ובלילה חוזרים, לכלם בשם יקרא ועמו הם ספורים, והמעיין אותו לא יהיה מן הממהרים, אבל יתבונן כעשרה ימים או עשרים, עד שיתפרשו אלו הדברים". עד כאן דבריו משם.

מכון המאורות להוצאת כתבי רבותינו חכמי תימן, בראשות הרה"ג רבי יהורם יפת שליט"א, אליו הגיע החיבור הנדיר, שמח להגיש בפני הוגי דת ושעשועים, תורת הרשב"י הקדוש, על הוצאתו לאור עולם לקראת ל"ג בעומר של שנה זו שנת ה'תשפ"א, את החיבור הנדיר וההיסטורי 'בר יוחאי', אשר מלבד עצם החיבור הנ"ל, כן כולל בתוכו את ענייני ל"ג בעומר, פיוטי היום וסדרו, וכן שביבי הוד על מעלת יומא דהילולא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א ועוד ועוד.

גדולי הרבנים הורו באופן חד משמעי, כי את הח"י רוטל השנה נקיים באופן המהודר ביותר להילולא דרשב"י זיע"א – להפצת אור תורתו של התנא האלוקי, על ידי הפצת וחלוקת חוברות 'בר יוחאי' אלו, הנדפסים לרגל הילולת הצדיק. המעוניינים לקבל את החוברות בדיוור ישיר עד לביתם, או ע"מ לחלקו לזיכוי הרבים, יפנו למערכת המכון בטל' – 089302302, או בטל' 0527199650. או במייל – sm088302222@gmail.com

הצטרפו עכשיו לערוצי החדשות של אתר המאורות

כתיבת תגובה

0 תגובות
משוב בתוך השורה
הצג את כל התגובות
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

עוד מאמרים

0
מה דעתך על הכתבה? x
()
x

הירשמו כעת לניוזלטר שלנו

והישארו מעודכנים!