הרב אברהם בן משה מכהן כראש בית המדרש 'שתילי זיתים' בפתח תקוה, ונודע כאחד מחשובי הפוסקים בעדת תימן.

הגאון שליט"א חיבר את סדרת הספרים 'שתילי זיתים' עם פירוש 'זית רענן', ועוד ספרים נכבדים.

הרב משמש כאחד מרבני ארגון 'המאורות', וכרב ומורה צדק בבית ההוראה 'המאורות'. פסקים רבים ויקרים מתורתו הובאו באתר המאורות.

הרב אוריאל חוברה מכהן כרב הישוב נחליאל, וחבר בית הדין מטה בנימין. ונודע כאחד מחשובי הפוסקים בעדת תימן.

הגאון שליט"א חיבר את סדרת הספרים שו"ת ברכת אוריאל – ב' כרכים, וכן את הספר עטיפת הציצית כהלכתו, ועוד ספרים נכבדים.

הרב משמש כאחד מרבני ארגון 'המאורות', וכרב ומורה צדק בבית ההוראה 'המאורות'. פסקים רבים ויקרים מתורתו הובאו באתר המאורות.

הרב אבישלום שמן, הוא בנו של הגאון הגדול רבי אברהם שמן שליט"א – אב בית הדין ברחובות, ונכדו של הגאון רבינו יוסף שמן זצוק"ל – מגדולי רבני תימן בדור האחרון.

הגאון שליט"א משמש כדיין בבית הדין בקרית אונו, וכראש הכולל עטרת צביה לזכר אמו הרבנית ע"ה. הרב חיבר ספרים יקרים וחשובים, ונודע בעיקר כמחבר הפירוש על סידור התפילה (בלדי) – תכלאל 'תפילה בכוונה'.

הרב משמש כאחד מרבני ארגון 'המאורות', ומכהן כרב ומורה צדק בבית ההוראה 'המאורות'.

הרב ארז רמתי משמש כרב קהילת תורת חיים בעיר ראש העין, וחתנו של המרא דאתרא של ראש העין מרן הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל.

הגאון שליט"א חיבר ספרים יקרים, ביניהם: ספר באר מרים על הלכות טהרה, ספר בית תפילתי על הלכות תפילה – ב' כרכים, ועוד ספרים נכבדים ויקרים.

הרב משמש כאחד מרבני ארגון 'המאורות', ומכהן כרב ומורה צדק בבית ההוראה 'המאורות'. פסקיו ושיעוריו מובאים כאן באתר המאורות.

הרב יחיאל בסיס, הוא בנו ממשיך דרכו של מרן הגאון רבי עזריה בסיס זצ"ל רבה של ראש העין ומח"ס 'בית העזרי'.

הגאון שליט"א משמש כראש כולל 'אהל מועד' בבני ברק, וממלא את מקום אביו במסירת השיעורים בבית מדרשו בראש העין. כמו כן, חיבר את סדרת הקונטרסים 'מעתיק השמועה' על המועדים, וכן עמד בראשות הוצאת סדרת הספרים של אביו הרב זצ"ל 'בית העזרי'.

הרב משמש כאחד מרבני ארגון 'המאורות', ומכהן כרב ומורה צדק בבית ההוראה 'המאורות'. משיעוריו ופסקי הלכה הובאו כאן באתר המאורות.

 

הרב יוסף צברי מוכר כאחד מחשובי הרבנים בעיר אלעד, ורב ומורה צדק בעיר. מלבד זאת, מכהן כר"מ בישיבה בעיר.

הגאון שליט"א חיבר ספרים רבים ונכבדים ברבים מחלקי התורה, ביניהם: סדרת הספרים 'שולחן מלכים' על התורה – מתורת חכמי תימן, ספר נחלת אבות – מנהגי תימן, ספר ויען יוסף בדיני שומע כעונה, ועוד ספרים רבים ונכבדים.

הרב משמש כאחד מרבני ארגון 'המאורות', ורב ומורה צדק בבית ההוראה 'המאורות'. פסקי הלכה נכבדים הובאו מאת הרב כאן באתר המאורות.

הרב יורם סרי משמש כאב בית הדין לענייני ממונות בעיר מודיעין עילית, כמו כן מכהן כרב קהילת 'היכל שלום' בעיר. ונודע כאחד מחשובי הפוסקים המקובלים על כל הקהילות בעיר.

הגאון שליט"א חיבר את סדרת הספרים והחוברות המפורסמת 'שובי השולמית', אשר בחלקם מובאים פסקי הלכה בקיצור נמרץ, ובחלקם מובאים חקרי דינים ובירורי הלכה מקיפים.

הרב משמש כרב ודיין בארגון 'המאורות', ופסקי הלכה ממנו הובאו באתר המאורות מאשר השיב לשואלים.

הרב אורן צדוק משמש כראש בית ההוראה 'נזר ההוראה' בעיר הרצליה, מלבד זאת משמש כרב ומו"ץ במקום מגוריו בעיר מודיעין עילית.

הגאון שליט"א חיבר ספרים רבים וחשובים, ביניהם: שו"ת אורן של חכמים ג' כרכים, ספר מנחת מרחשת – חיבור מקיף על ברכת הלחוח, ועוד ספרים נכבדים.

הרב משמש כרב ומו"ץ בארגון 'המאורות', ואף כאן באתר 'המאורות' הובאו פסקים רבים מתורתו ומתשובותיו לרבים השואלים באמצעות 'המאורות'.

הרב רון אל אהרן משמש בפועל כאב בית הדין לממונות בעיר נתיבות, ומרבני ק"ק תימן בעיר. מלבד זאת מוסר שיעורי תורה בהלכה והשקפה בכל איזור הדרום, ומוכר כדיין ומו"ץ בערים באר שבע ואשקלון.

פסקי הלכה רבים מתורתו ומשנתו, הובאו כאן באתר המאורות – אתר התוכן וההלכה ליהדות תימן.

הגאון שליט"א מוכר כאחד מרבני ארגון 'המאורות', ומדי יום משיב לעשרות שואלים בכתב ובע"פ באמצעות קו ההלכה 'המאורות'.

הרב יהורם יפת – ראש המוסדות, משמש מזה למעלה מ-30 שנה, כראש מוסדות התורה והחסד 'מאורות הרש"ש' וארגון 'המאורות' – הארגון העולמי ליהדות תימן.

הרב נודע מזה שנים כרב פעלים לתורה ולתעודה, ורבות פעולותיו הכבירות להרבצת תורה וחסד, מוסדותיו מוכרים אצל גדולי רבני ישראל, וגדולי ישראל בירכוהו בכל לב להצלחה בכל מעשה ידיו.

הרב איתמר הלוי מחפוד משמש כאב בית הדין חוקת משפט באשדוד, וכראש כולל תפילה למשה בעיר יבנה. עם זאת נודע כאחד מפוסקי ההלכה בפסיקותיו הנחרצות.

כן חיבר הרב ספרים חשובים בהלכה ובאגדה, ביניהם: שאלות ותשובות ברית הלוי ב' כרכים, ועוד ספרים נכבדים.

הגאון שליט"א אחד מרבני הארגון 'המאורות'.

הרב אברהם אבידר משמש כדיין בבית הדין הרבני בפתח תקווה, ורב שכונת חזון עובדיה. ונודע כפוסק מובהק בעדה התימנית בכל רחבי הארץ.

הגר"א חיבר ספרים רבים, ביניהם: שו"ת אדני פז ד' חלקים, ספר הליכות חיים ב' כרכים ועוד ספרים חשובים.

הגאון שליט"א הוא אחד מרבני הארגון העולמי 'המאורות'.

הירשמו כעת לניוזלטר שלנו

והישארו מעודכנים!