אם מותר לאכול ולשתות קודם מקרא מגילה – מאת הגאון הרב אורן צדוק שליט"א

אם מותר לאכול ולשתות קודם מקרא מגילה

מאת הגאון רבי אורן צדוק שליט"א

דומ"צ נזר ההוראה

שאלה: האם מותר לאכול מעט או לשתות מעט כדי להשיב את לבו, קודם קריאת המגילה, במוצאי תענית אסתר.

תשובה: כתבו הפוסקים שאסור לאכול קודם שיקיים את מצות 'מקרא מגילה', בין בקריאת הלילה ובין בקריאת היום, אלא אם כן יש צורך גדול בדבר. אולם טעימה מותר. והיינו כל מאפה העשוי מחמשת מיני דגן מותר לאכלו עד שיעור כביצה. ושאר דברים כגון פירות ושאר מיני מתיקה וכן שתיה, מותרים אפילו יותר מכך. אלא שלכתחילה ימנע מכל אלו קודם מקרא מגילה, ולא יטעם מאום.

ואולם, מנהגינו לקרוא את המגילה לאחר תפילת ערבית בזמן שהוא לילה ודאי, וזאת כאשר כלל הציבור שרוי בתענית. ומי שקשה עליו הדבר ואינו מרוכז כיאות לשמוע את מקרא המגילה, יכול לטעום דבר מה בצִנעא, קודם שיתחיל החזן לקרוא. והעצה שיקח עמו ממתק ודומה לו, היות שיש בו הכל. גם מתיקות מרובה הנצרכת לאחר התענית. וגם ניתן לאכלו בצנעא. ואין שהות באכילתו, ואין צורך לצאת חוץ למקומו, שאין חשש מחמת כך שיחמיץ את תחילת הקריאה בברכותיה. וכיוון שנשים דרך כלל חלושות, יראו לעשות עצה זו, כדי שיוכלו לשמוע מקרא מגילה בריכוז. ומי שאינה מגיעה לבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה, צריכה לידע שאסור לה לאכול קודם שתשמע מקרא מגילה, אלא אם כן חלושה היא ביותר. וניתן לכלל הנשים לכתחילה לאכול כפי גדר 'טעימה' המתבאר למעלה, ואינן צריכות להחמיר בדבר. ועכ"פ יראה להזדרז בקריאת הלילה לנשים, כדי שלא יגיעו לכלל אכילה האסורה, מפאת שאינן מסוגלות להמתין.

v

לשאלות בהלכה בכל שעות היממה

בדיני והלכות חג הפורים

חייגו כעת: 8416* שלוחה 1

ניתן לשלוח שאלות לרבנים בכתובת מייל – sm088302222@gmail.com

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

כתיבת תגובה

להרשמה לרשימת התפוצה של קו המאורות

.

עוד מאמרים

שאל את הרב