קרית ספר

קרית ספר: סקירת ספרים חדשים ביהדות תימן // והפעם: על סדרת הספרים 'משנת יחיאל'

קרית ספר: סקירת ספרים חדשים ביהדות תימן // והפעם: על סדרת הספרים 'משנת יחיאל' | מאת הגאון רבי יחיאל קלזאן שליט"א | מרבני קהילת אור יוסף ברכפלד, ר"מ בישיבת שערי דעה, ומרבני בית ההוראה 'המאורות' מודיעין עילית

לפני יותר מעשור שנים, יצאה לאור עולם סדרת הספרים 'משנת יחיאל' ה' כרכים – על מסכתות הש"ס שבסדר מועד: ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יומא, סוכה, ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן וחגיגה. מפרי עטו של הגאון רבי יחיאל קלזאן שליט"א אשר זכה לעמוד  שנים רבות בראשות כולל אברכים ללימוד הש"ס בשם "כנפי יונה", במטרה ללמוד את כל הש"ס כסדר מתחילתו עד סופו בעיון ובהבנה בעזהי"ת, בקצב של עמוד ליום ולפי קושי הסוגיות, ובלא לדלג על שום פרט.

ספרים אלו התקבלו בחביבות רבה ויתירה בקרב לומדי בית המדרש, תופשי התורה ועמליה. עדות נאמנה לכך ניתן למצוא בעובדה כי בית המדרש 'מאורות הדף היומי' אשר פקיע שמיה רבות בשנים בפועלו הרב על מנת להאדיר ולחבב את לימוד הש"ס בקרב רבבות עמך בית ישראל, אף הוא אימץ את סדרת הספרים הזו, ופרש את חסותו לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל, תורה מפוארת בכלי מפואר, להגדיל תורה ולהאדירה.

ספרים חשובים אלו ניתנו בזמנו לעיונם של גדולי הדור הקודם, מרנן הגאונים מרן הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצוק"ל, מרן הגאון רבי דוב יפה זצוק"ל, וכן מרן הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל, וזכו להסכמתם. (יש לציין שהגאון רבי דב יפה זצוק"ל העיד על עצמו שהוא לומד ומשנן בספרים אלו באופן קבוע).

סדרת הספרים הזו מצטרפת לספריו הנוספים של הגאון המחבר, הלא המה ספר 'משנת יחיאל' על הלכות נדה, כאשר מטרת החיבור היא לתת כלי עזר למי שלמד הלכות נדה ביסודיות, שו"ע, רמ"א ונושאי הכלים על הדף, שזהו שלב ראשון ובסיסי קודם שיגש לדעות שאר פוסקים שלא הוזכרו על הדף או דעות האחרונים ופוסקי זמננו, ורוצה לחזור ולשנן בתמצות את דעותיהם וסברותיהם של נושאי הכלים שעל השולחן ערוך לצורך שינון אישי או כחזרה והכנה לקראת מבחן וכדו', כיוון שבספרו זה לא שילב המחבר כלל דעות הפוסקים והאחרונים כלל, אלא תמצות ממש של דברי הש"ך הט"ז ונושאי הכלים על השו"ע. ורבים העידו שנעזרו בהם רבות.

כמו כן, ראה אור עולם קונטרס 'משנת הטהרה' – קיצור הלכות נדה הלכה למעשה, על ידי הגאון המחבר שליט"א בשנת תשע"ב. קיצור הלכות אלו מבוססים על שיעוריו של הגאון המחבר שליט"א שנמסרו בפני חברים מקשיבים מופלגי תורה ויראה, בבית מדרשו 'אור יוסף' שבשכונת ברכפלד בעיר מודיעין עילית.

אין כל ספק כי הספרים הללו יביאו ברכה ותועלת רבה למי שלמד את המסכת, וחשקה נפשו לחזור ולשנן על מנת לזכור את תוכן הדברים לאורך זמן, ולמען יעמדו בידו ימים רבים. וכפי שצוין בהקדמת הספר, כי הדברים נכתבו אחר עמל רב והתבוננות, וכמו כן הדברים עברו את שבט ביקורתם של כמה מגדולי הת"ח בדורינו, שהעירו את הערותיהם ותיקנו את הדרוש.

היות ומאז שספרים אלו יצאו לאור נתווספו תלמידי חכמים רבים וטובים שיכולים להפיק תועלת מרובה מהלימוד בהם, וכעת רבים מהם אזלו מן השוק, הננו להביא לידיעת הציבור כי כל התוכן המובא בהם נמצא במאגר 'אוצר החכמה', ניתן לעיין בהם בהסכמת המחבר.

ניתן להשיג מספר מצומצם שנותר של ספרי הרב המחבר שליט"א, בטל' – 052-7675866.


קו המאורות – מרכז התוכן וההלכה ליהדות תימן | חייגו בכל עת: 8416* | 03-30-8888-5 | מס' ישיר מארה"ב – 151-8613-0185 | ניתן לשלוח שאלות לרבני בית ההוראה גם דרך האתר או באמצעות המייל: sm088302222@gmail.com

הצטרפו עכשיו לערוצי החדשות של אתר המאורות

כתיבת תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אותך גם

הירשמו כעת לניוזלטר שלנו

והישארו מעודכנים!