תיעוד מרגש

עשה למען שמך הגדול והקדוש והטהור: עצרת התעוררות בבכי ובשופרות אל מול ההיכל הפתוח

בהוראת מרן הגר"י רצאבי שליט"א נערכה היום בבית מדרשו 'פעולת צדיק' שבבני ברק עצרת התעוררות לרגל המצב הקשה השורר בארץ הקודש, רח"ל.

העצרת נפתחה באמירת תהילים, ותפילת מנחה שלאחריה נאמרו סליחות בהם תקע מרן שליט"א בשופר הגדול שברשותו, ואליו הצטרפו עוד מהקהל שבידם שופרות.

לאחר אמירת הסליחות נערך סדר התפילה המיוחד להפרת גזירות שתיקן מוהר"ר שלום שרעבי זיע"א. בתפילה זו עבר מרן שליט"א לפני התיבה כשכל הקהל גועה עימו בבכיה. (סדר התפילה מצורף פה).

***
לשאלת רבים, סדר התפילה שסידר מרן שליט"א הוא כדלהלן: 

כשנכנס מרן שליט"א לבית המדרש ביקש שיאמרו מזמורים, ג', י', י"א, י"ג. לאחר תפילת מנחה אמרו, שבט יהודה בדוחק ובצער, אל מלך, ויעבור. עם שופרות. ה' הוא האלהים פעמיים, עם שופרות. ה' מלך פעמיים, עם שופרות.  לעולם ה' דברך נצב בשמים, וכולם חזרו אחריו עם שופרות. וכך י"ב פעמים. יהי רצון של תפילה זו מיסודו של ברש"ש. 

סליחה מסליחות יום הכיפורים ילוד יעקב יצעק. מרן דבשמיא אנא אלהי הנאדר במרומי רומה. 

לאחר מכן נשא מרן שליט"א נשא דברי התעוררות בעמידה לפני הציבור. את דבריו פתח ברטט ובדמע, שבת משוש ליבנו נהפך לאבל מחולנו מאות הרוגים אלפי פצועים ולא יודעים כמה נעדרים ושבויים.

הרמב"ם כותב, שבעת הזאת חובה להריע, ואם אין עושים כן הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק בדרכיהם הרעים.

לפני חמישים שנה בדיוק התחילה מלחמת יום הכיפורים, ואמש בעיצומו של שמיני עצרת נפתחה הרעה, שני אלו הם ימי הדין כידוע (רק שמפני כבוד יו"ט הקדימו את אמירת הסליחות להושענא רבא)

על מה יצא הקצף אין איתנו נביא ולא איתנו יודע על מה, ויש מגדולי ישראל שאומרים שלא כדאי להצביע על איזו סיבה, כי אז כביכול יבואו לחשוב שהשאר מתוקן. אבל אנחנו לא פטורים מלפשפש במעשינו.

יש מגדולי ישראל שאמרו, שנענשנו בעוון חילול שבת. פה ב"ה הציבור הוא של בני תורה ותלמידי חכמים לא מתאים שנבוא ונאמר בפניהם דברי מוסר. כל לב יודע מרת נפשו.

ואני חושב שפה בבית הכנסת ב"ה היה חיזוק גדול בענין הדיבור בבית הכנסת וזו אחת הזכויות הגדולות, וב"ה מרגישים פה קדושה בגלל זה. אבל עדיין יש מקום לתקן.

צריכים לדעת החפץ חיים אומר שהמדבר לשון הרע מגדיל עוונותיו עד השמים כי כל המצוות שלו מתלכלכות ומתקלקלות. ובעוונותינו הרבים בעניין הבחירות שמעתי שאפילו ילדים מדברים אחד נגד השני זה מבזה את זה וזה מבזה את זה.

עוד דבר שצריכים לחזק זה עניין האמונה והבטחון, כי היתה תחושה של כחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה, הכל סגור יש חומה. אבל זה לא עזר כלום. אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר. ברגע שניתנה רשות משמים שום חומר ושום גדר לא עזרה.

אנחנו אומרים בפיוט, אם אשמרה שבת אל ישמרני, אבל צריך לשמור שבת כראוי, על ידי שנחזור ונשנן את הלכות שבת כראוי.

ההרוגים כבר הלכו לעולמם, אבל השבויים רח"ל, זה אסון גדול, הגמרא בב"ב אומרת שזה חמור מהכל. והרי פדיון שבויים גדול אפילו מלזון עניים. שביה כולהו איתניהו ביה, השבוי נמצא ביד רשעים אכזרים שעושים בו כרצונם, אם למוות אם לרעב, רח"ל. אנחנו צריכים לחוש את הצער הזה ולהתפלל אל הקדוש ברוך הוא.

הקב"ה מצפה עדיין לשמוע את התפילות שלנו, אנחנו צריכים להתפלל להקב"ה שישמור אותנו ואת כל ישראל מכל צרה וו\צוקה מכל נגע ומחלה, ויתקיים בהם מקרא שכתוב חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה. השם ירחם, עמו ינחם, על יד מנחם. ויתקיים בנו מקרא שכתוב יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיך, אכי"ר.


קו המאורות – מרכז התוכן וההלכה ליהדות תימן | חייגו בכל עת: 8416* | 03-30-8888-5 | מס' ישיר מארה"ב – 151-8613-0185 | ניתן לשלוח שאלות לרבני בית ההוראה גם דרך האתר או באמצעות המייל: sm088302222@gmail.com

הצטרפו עכשיו לערוצי החדשות של אתר המאורות

כתיבת תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אולי יעניין אותך גם

הירשמו כעת לניוזלטר שלנו

והישארו מעודכנים!