האם מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת? וכיצד מותר להעביר את המקרר למצב שבת?

הרב אוריאל חוברה
הרב אוריאל חוברה

תשובות מאת הגאון רבי אוריאל חוברה שליט"א, רב הישוב נחליאל ומרבני בית ההוראה 'המאורות'

שלום הרב.
א. האם מותר לומר לגוי להעביר את המקרר ממצב חול למצב שבת שלא תידלק התאורה במקרר, על מנת שיהיה אפשר להשתמש בו בשבת? ואם כן באלו אופנים וכיצד.

ב. האם מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת, על מנת להחליף לילד טיטול?
תודה רבה

תשובות:

שלום רב לאוהבי תורתך וגו'

לשאלותיך שנשאלתי לפני מספר דקות הנני להשיב בקצרה.

א. אסור לומר לגוי לעשות דבר שליהודי אסור לעשותו בשבת כמבואר בשו"ע (סימן רעו), עיי"ש. ולדעת הרמ"א (שם סעיף ב) מותר אמירה לגוי במקום מצוה, עיי"ש. ומנהגנו כדעת מרן השו"ע וכפי שכתב השתילי זתים (שם ס"ק יב). ולכן למנהגנו ולמנהג הספרדים אסור לומר לגוי להעביר את המתג במקרר ממצב של חול למצב שבת. אמנם למנהג בני אשכנז היוצאים ביד רמ"א יש להקל כיון שצריך להוציא מאכלים לשבת והוא מצות עונג שבת. ויש להקל במקרה זה גם למנהגנו או לספרדים אם השכן שלו אשכנזי והוא אומר לגוי. אך שבות דשבות במקום מצוה מותר, וכמו שפסק בשו"ע (סימן שז סעיף ה וסימן שלא סעיף ו).

ב. מגבונים לחים שעשויים לנקות בהם תינוקות, אם לוחצים בחוזקה על המגבונים אסור בשבת משום סחיטה. אבל אם מעבירים בנחת את המגבונים יש מקילים בזה, עיין בחזון עובדיה הלכות שבת (חלק ד' עמוד קמח). ויש אוסרים גם בכהאי גוונא משום חשש איסור סחיטה. וע"ע בשו"ת מנחת אשר (סימנים יד-יז) שהאריך בזה. ומאידך בספר ארחות שבת (בסוף חלק א) כתב שאין להתיר אף במגבוני נייר. וע"ע בשמירת שבת כהלכתה (מהדורה החדשה פרק י"ד סעיף ל"ז).

ולמעשה ההוראה המקובלת שלא להתיר לנגב במגבונים רגילים כלל, והמקל במגבונים מיוחדים לשבת שכמות הלחות שבהם אין בה פסיק רישא של סחיטה, יש לו על מה לסמוך. וע"ע בשו"ת הר צבי (חלק א סימן קצ( ובשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ב סימן ע). וכן בשו"ת מנחת יצחק (חלק ' סימן כה) וכן בשו"ת עמק התשובה (חלק ג סימן יג) ובשו"ת מחזה אליהו (חלק ב סימן יד – טו) ובשו"ת אמרי יעקב (חלק א סימן נא) ובשו"ת נזר כהן (חלק א סימן כו) וכן בספר אשרי האיש (חלק ב' פרק כח סעיף יב), ובדברי מו"ר בעל חוט שני הלכות שבת (חלק ב' עמודים רט – רי). ואכמ"ל.

בברכה רבה,

אוריאל חוברה


קו המאורות – מרכז התוכן וההלכה ליהדות תימן | חייגו בכל עת: 8416* | 03-30-8888-5 | מס' ישיר מארה"ב – 151-8613-0185 | ניתן לשלוח שאלות לרבני בית ההוראה גם דרך האתר או באמצעות המייל: sm088302222@gmail.com

הצטרפו עכשיו לערוצי החדשות של אתר המאורות

כתיבת תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אותך גם

הירשמו כעת לניוזלטר שלנו

והישארו מעודכנים!